Rudolfo Levulio videofilmų lietuviškumo tema : formos ir turinio analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rudolfo Levulio videofilmų lietuviškumo tema: formos ir turinio analizė
Alternative Title:
Movies about Lithuanianism of Rudolfas Levulis: analysis of form and content
Keywords:
LT
Rudolfas Levulis; Medijos / Media.
Summary / Abstract:

LTDarbe analizuojami Lietuvių videomenininko Rudolfo Levulio videofilmai. Pastebėtina, kad beveik visuose kūriniuose menininkas plėtoja lietuvybės, t. y. tautinio tapatumo temą. Kūriniams būdinga eksperimentinio ir dokumentinio filmo sintezė. Didelis dėmesys skiriamas videofilmų formos (kadro kompozicijos, kameros darbo, montažo) analizei. Formos analizė lemia erdvės ir laiko pojūčių (jų pokyčių) patiriamų filmo žiūrėjimo metu aptarimą bei impresijas, t. y. turinio analizę. Remiantis Jacques’o Derrida terminais praplečiamos terminų naudojimo galimybės bei sukuriami papildomi apibrėžimai, leidžiantys nusakyti kūrinių formos ir turinio niuansus ir taip praplėsti lietuvių videomeno tyrimų lauką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Imersija; Kadro kompozicija; Kameros darbas; Lietuviškumo tema; Medija; Medijos; Montažas; Montažo metodas; Paveiksliškumas; Rudolfas Levulis; Videomenas; Camerman; Frame composition; Ltihuanian thematics; Media; Media working in camera; Method of film editing; Method of montage; Picture composition; Rudolfas Levulis; Vedeoart; Videoart; Videopicturing.

ENThe author of this text makes analyses of the Rudolfas' Levutis' movies. In the most of the video movies the artist expresses the theme about the national Lithuanian identity. He combines the tendencies of experimental and documentary movies. In the beginning of the analysis the author of the text makes more attention on the form of movies (the composition of frame/image, the movement of video camera and the method of editing). The analysis of the form opens the changes of the tendencies of time and space in the movie. The author makes attention to the problems of immersion; using the Jacques Derrida terms and making a new adaptation of them and new special terms for the video art researches. [From the publication]

ISBN:
9786094270628
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9581
Updated:
2018-12-17 12:57:29
Metrics:
Views: 26    Downloads: 3
Export: