Тенденции профессионального обучения в условиях глобализации

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Тенденции профессионального обучения в условиях глобализации
In the Book:
Business Options, Problems and Solutions Concerning Globalization. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. p. 450-456
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Socializacija / Socialization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama socialinių ir ekonominių sąlygų įtaka profesiniam rengimui. Kalbant apie išsilavinimą globalizacijos sąlygomis, ypatingą reikšmę įgyja individo komunikaciniai įgūdžiai. Straipsnyje pateikiamas globalizacijos apibrėžimas, aptariamos profesinio rengimo megatendencijos globalizacijos kontekste. Tai būtų: a) decentralizuotos rinkos sistema, kuri remiasi profesinių įgūdžių vystymu (Didžioji Britanija, JAV, Japonija); b) griežtai organizuota rengimo sistema, kuri remiasi centralizuota išsilavinimo vadybos sistema (Prancūzija, Skandinavijos šalys, pietvakarių Europa); c) rengimo organizacijų ir centrų veikla, besiremianti rinkos liberalizavimu (Vokietija, Austrija, iš dalies Prancūzija). Atsižvelgiant į minėtas tendencijas, analizuojamos paslaugų sferos profesionalų veiklos bei profesinis rengimas Lietuvos universitetuose bei aukštosiose mokyklose. Daug dėmesio skiriama "socialinio turizmo" sampratai. Socialinis turizmas gali būti suprantamas kaip speciali technologija, būdinga demokratiškoms ir išsivysčiusioms šalims, leidžianti atsižvelgti į globalizaciją verslo ir socialinių paslaugų sferose. Siekiant geografinio ir profesinio mobilumo, reikia daugiau skirti dėmesio socialinėms ir informacinėms technologijoms ir taip plėsti kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybes.Reikšminiai žodžiai: Siūlomi: profesinis mokymas; Globalizacija; Socializacija.

ENThe report summarizes the researches aiming to determine the influence of social and economical activities for Professional training. It also discusses the mega-tendencies of the Professional training in the context of globalization. These are the following: l. The system of decentralized market based on the development of Professional skills (Great Britain, USA, Japan). 2. Strictly organized training system on the basis of centralized education management system (France, Scandinavian countries, South-Western Europe). 3. The activities of training organizations and centers based on the market liberalization (Germany, Austria, partly France). Referring to the mentioned principles, the report analyses the activities of service professionals as well as professional training in Lithuanian universities and colleges. Analyzing the theme of social and economical activities the biggest part of the discussion concerns the "social tourism" sphere. Social tourism is the special technology mostly characterizing democratic and developed countries that helps to implement the process of globalisation in the field of business and social services. [From the publication]

ISBN:
9984-766-05-5
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9579
Updated:
2013-04-28 16:59:26
Metrics:
Views: 13
Export: