Развитие Каунасского региона в контексте глобализации

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Развитие Каунасского региона в контексте глобализации
Alternative Title:
Development of Kaunas Region in the Context of Globalisation
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LT2003 m. spalio mėn. Kauno regiono taryba patvirtino Kauno regiono plėtros planą, kurį rengiant aktyviai dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto, Kauno medicinos universiteto, Žemės ūkio universiteto mokslininkai, partneriai iš Nevyriausybinių organizacijų, visuomenės atstovai. Plėtros vizijoje Kauno regioną matome kaip modernų Rytų ir Vidurio Europos žinių ekonomikos regioną, europinį mokslo, aukštų ir informacinių technologijų, kultūros bei turizmo centrą su puikiai išvystyta tarptautinio susisiekimo ir logistikos infrastruktūra, jame gyvenančia nuolat besimokančia, verslia, sveika ir saugia bendruomene. Kauno apskrityje pagaminama apie penktadalis visos Lietuvos pramonės produkcijos. Nedarbo lygis Kauno regione nuo 2001 metų mažėja. Tai rodo, kad pramonė regione atsigauna. Kauno regionas ir toliau išliks Lietuvos pramonės centru. Tradicinių pramonės šakų, o ypatingai lengvosios pramonės, dalis bendroje struktūroje mažės. Tačiau dėl glaudaus mokslo ir verslo bendradarbiavimo taip pat didės aukštos pridėtinės vertės ir aukštosiomis technologijomis paremtos pramonės dalis. Tradicinių pramonės šakų įmonės bus modernizuotos ir jų produkcija bus konkurencinga jau ne dėl darbo jėgos pigumo, bet dėl kokybės ir mažų darbo sąnaudų. Kauno regionas, esantis Europos tarptautinių transporto koridorių (I ir IX) sankirtoje, turintis modernų oro uostą ir vidaus vandenų uostą taps šalies logistikos centru. Tai skatins, didelius krovinių ir turistų srautus, atvykstančius tiesiogiai į šį regioną arba keliaujančius tranzitu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Regioninė plėtra; Globalizacija.

ENIn October 2003 the Kaunas Region Council approved the development plan of Kaunas region, the elaboration thereof involved active participation of scholars from Kaunas Vytautas Magnus University, Kaunas University of Technology, Kaunas University of Medicine, University of Agriculture, partners from NGOs and general public. The development plan picture Kaunas region as a modern knowledge-based region of Central and Eastern Europe, a European centre for science, high technologies, culture and tourism with a well-established transport and logistical infrastructure, populated by life-learning, enterprising, healthy and safe community. Kaunas County accounts for approximately one-fifth of the total industrial output of Lithuania. The unemployment level in Kaunas region has been decreasing since 2001, testifying to industrial recovery in the region. Kaunas region will remain an industrial centre of Lithuania. The share of traditional branches of industry, in particular of light industry, will decrease in the overall industrial structure. Close cooperation between science and business will enhance the share of industry based on high value-added and high technologies. Manufacturing companies of conventional branches of industry will be upgraded to make their output competitive not on grounds of cheap labour force but on high quality and low labour costs. Kaunas region, which happens to be at the cross-section of European transport corridors (I and IX), with a modern airport and inland fleet, will become the logistical centre of the country. This will stimulate high freight and tourist flows travelling to the region as their final destination or in transit.

ISBN:
8360150109
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9576
Updated:
2013-04-28 16:59:24
Metrics:
Views: 7
Export: