Skaitymo motyvacijos diagnostika: testo patikimumo įvertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skaitymo motyvacijos diagnostika: testo patikimumo įvertinimas
Alternative Title:
Diagnostics of reading motivation: test validation
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2005, Nr. 1 (12), p. 61-73
Keywords:
LT
Skaitymo motyvacijos diagnostika; Testo patikimumas.
EN
Diagnostics of reading motivation; Test validation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami anketinės apklausos, kuria buvo siekiama įvertinti Baker, Wigfield (1999) skaitymo motyvacijos testo patikimumą ir atskleisti bendrojo lavinimo mokyklos V-VI klasių moksleivių skaitymo motyvacijos struktūrą, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių moksleivių skaitymo motyvacijos ypatumus, duomenys. Tuo tikslu įvairiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose apklausta 400 moksleivių. Tyrimo rezultatai parodė, kad Baker, Wigfield (1999) skaitymo motyvacijos testą galima laikyti patikimu instrumentu vertinant Lietuvos moksleivių skaitymo motyvacijos struktūrą, o apklaustų moksleivių skaitymo motyvacija iš esmės yra išorinė, vaikai linkę apsiriboti skaitymu mokykloje siekdami formalaus ar neformalaus įvertinimo; skaitymas nėra vertinamas kaip socialumo išraiška. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių moksleivių skaitymo motyvacija iš esmės menkai skiriasi nuo bendraamžių, kas bent iš dalies leidžia optimistiškai žvelgti į šių moksleivių skaitymo gebėjimų ugdymo perspektyvas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Skaitymo motyvacijos diagnostika; Testo patikimumas; Diagnostics of reading motivation; Test validation.

ENThe goal of the research was to validate questionnaire of Baker and Wigfield (1999) and identify the structure of reading motivation of 5th-6th graders, and to reveal the difference of motivation of children with special educational needs (SEN) comparing it with the peer’s motivation. 400 pupils were interviewed in different towns of Lithuania, using a standardized questionnaire of Baker and Wigfield. The research revealed that the questionnaire by Baker and Wigfield (1999) could be considered a valid instrument for evaluation of the structure of reading motivation of 5th-6th graders in Lithuanian schools; reading motivation consists of many factors that could change in different populations; among the investigated children, the extrinsic reading motivation prevails; social goals have little impact on reading; it is not popular to read at leisure; the biggest difference comparing the reading motivation is between genders, special educational ended s have little impact; boys are more inclined to avoid reading than girls; SEN children think more about importance of reading than their peers; such factors as family members and place of residence have little impact on the structure of reading motivation.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/955
Updated:
2018-12-20 23:04:24
Metrics:
Views: 48    Downloads: 21
Export: