Transformation trends of Lithuanian farm

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Transformation trends of Lithuanian farm
In the Journal:
Keywords:
LT
Žemės ūkio vieneto dydis; Pokyčių tendencijos; Žemės ūkio politika.
EN
Farm size; Transformation trends; Agricultural policy.
Summary / Abstract:

LTLietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) metu būtina įvertinti ūkio struktūrą, jo ekonominį potencialą ir konkurencingumą. Agrarinė reforma Lietuvoje sąlygojo daugybės mažų ir negebančių konkuruoti ūkių kūrimąsi. Dėl šios priežasties, šiuo metu per daug žmonių užsiima žemdirbyste, nepakankamas dėmesys yra skiriamas žemdirbių švietimui ir alternatyvių darbo vietų kūrimui žemės ūkyje. ES istitucijoms ir Lietuvos vyriausybei, kuri formuoja žemės ūkio politiką, reikalinga informacija apie ūkių struktūras, dydį, ekonominį aktyvumą ir potencialą. Šis straipsnis analizuoja ūkio struktūras, ekonominį potencialą ir numato ūkio konkurencingumo didėjimo tendencijas, perspektyvą. Straipsnio tyrimo objektas –šeiminiai ūkiai, žemės ūkio bendrovės ir kiti žemės naudotojai žemdirbystėje.

ENIn light of Lithuania‘s integration in the EU, the economic structure, its potential and competitiveness have to be analysed. As a result of the agricultural reform which paved the way for small and uncompetitive farms, too many people are engaged in agriculture and insufficient attention is given to awareness raising among farmers and establishment of alternative businesses in agriculture. EU institutions and Lithuanian government which develop agricultural policy need information on the structure, size, economic activities and potential of farms. This article analyses farm structure, their economic potential and foresees trends of increased competitiveness. The subject of research – farms run by families, agricultural companies and other users of land in agriculture.

ISSN:
1506-1965
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9546
Updated:
2020-07-24 10:23:31
Metrics:
Views: 7
Export: