Perception and literary style

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Perception and literary style
In the Journal:
Топос. 2005, № 2 (11), p. 141-149
Keywords:
LT
Percepcija; Kūnas; Intencionalumas.
EN
Perception; Body; Phenomenology; Intentionality; Merleau-Ponty; Nyka-Niliūnas.
Summary / Abstract:

LTLiteratūros stilius atskleidžiamas kaip kylantis iš savo patiriančio kūno, kaip ugdomas juslinės patirties ir į ją apeliuojantis. Metafora aprašoma ne tik kaip sakymo, bet ir kaip suvokimo būdas. Remiamasi M. Merleau-Ponty kūną ir kalbą vienijančio stiliaus samprata. Išskiriamos dvi juslinio suvokimo ypatybės, paliekančios įspaudus Nykos-Niliūno poetikoje: pirmoji – buvusio laiko dalyvavimas dabarties suvokime, antroji – kartu esančių daiktų dalijimasis savo prasme. Analizuojami dienoraščių įrašai, kuriuose kalbantysis būdamas vienoje erdvėje pasijunta esantis kitoje ir pradeda „veikti“ ankstesniais veiksmais ir buvusiomis galimybėmis; taip pat ir eilėraščiai, kurių naratyvas sudedamas, pvz., iš trijų vienas per kitą pasirodančių rytų, kuriuos kalbančiojo patirtyje susieja paukščio klyksmas. Naratyvas formuojamas juslinio suvokimo judesiais. Tokius eilėraščius galėtume laikyti poetiniu Husserlio retencijos aprašymu. Taip pat aprašomi metaforikoje pastebimi trejopi vienoje erdvėje esančių daiktų ryšiai: priklausomybė dėl buvimo greta, kai daiktai įsimena greta esančius; supanašėjimas, kai įgyja vieni kitų ypatybių; transpozicija, kai vienos erdvės daiktai ar vieno įvykio dalyviai tarpusavyje pasikeičia dalimis. Tokios metaforos aiškinamos juslinio suvokimo ypatybe sieti tarpusavyje susijusius daiktus. Dvi išskirtos juslinio suvokimo ypatybės veikia išvien. Joms jungiantis, atsiskleidžia dinamiška, kūniškos patirties inicijuota į aplinką ir laiką nukreiptų suvokimo trajektorijų sistema. Apsuptis ir ankstesnės patirtys pasireiškia kaip suvokiamo daikto gelmė. [Iš leidinio]

ENLiterary style is revealed to be something that arises from its own experiential body, something that is formed by sensory experience and something that makes an appeal to it. Metaphors are described as not just a way of telling, but also as a way of conceiving. The basis for these assertions is the concept of style espoused by M. Merleau-Ponty, namely that style is a union of body and language. Two characteristics of sensory conception that left their mark on the poetry of Nyka-Niliūnas are highlighted: the first – participation of the past in the conceptualising of the present; the second – juxtaposed things acquiring shared meaning. Newspaper items are analysed, in which the narrator while being in one place, feels that he is in another place and begins to ‘live out’ earlier behaviour and past possibilities. Likewise with poems where the narrative consists, for example, of descriptions of three mornings, which are united in the narrator’s memory by common birdsong. The narrative is formed by sensory conception through movement. Also described are three types of metaphorical relationships between objects sharing a space: interdependence through juxtaposition, when objects absorb the properties of other objects around them; growing alike, when the objects begin to acquire each other’s characteristics; transposition, when the objects of a shared space or the participants of a shared event change roles. Such metaphors can be explained by the propensity of sensory conception to link connected objects. The setting/surroundings and earlier experiences manifest themselves the inner depths of the object being perceived.

ISSN:
1815-0047
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9543
Updated:
2020-07-24 12:38:30
Metrics:
Views: 29    Downloads: 1
Export: