Pedagogo veiklos tobulinimas: pagalba skirtingų porikių mokiniams mokytis dirbti su tekstų rengyklėmis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogo veiklos tobulinimas: pagalba skirtingų porikių mokiniams mokytis dirbti su tekstų rengyklėmis
Alternative Title:
Improvement of pedagogue’s work: assistance to students with different needs to learn using text software
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2007.
Pages:
76 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStudijoje aptariamas Microsoft Word programos naudojimas ir įvairių individualių mokymosi metodų parinkimas, norint padidinti mokinių motyvaciją mokytis vidurinėje mokykloje dėstomus dalykus. Aiškinamasi, kaip galima būtų kūrybingiau pristatyti dėstomą medžiagą, skatinti kūrybingesnį žinių bei įgūdžių pritaikymą. Tyrimo tikslas yra atskleisti, kaip mokiniai, turintys skirtingus mokymosi poreikius, gali būti įtraukti į mokymąsi efektyviau dirbti su Microsoft Word programa. Studijoje keliami šie tikslai: išanalizuoti mokinių poreikius ir motyvaciją, aprašyti specifines Microsoft Word taikymo ypatybes, aptarti mokymo(si) metodus, sužinoti, kokie mokymo(si) metodai padeda skirtingų poreikių mokiniams geriau įsisavinti darbą su programa, tyrinėti ir daryti išvadas. Tyrimas atliktas literatūros analizės, dokumentų analizės, apklausos, interviu, stebėjimo, užduočių pateikimo mokiniams metodais. Remiantis tyrimo rezultatais, padarytos tokios išvados: Norint padėti skirtingų mokymosi poreikių mokiniams tobulinti įgūdžius dirbant su Microsoft Word programa, reikėtų atsižvelgti į šiuos veiksnius: - mokinių poreikių ir motyvacijos nustatymas, - veiksnių, skatinančių motyvaciją, analizė, - metodų, skatinančių motyvaciją, parinkimas. Tyrimo rezultatai taip pat parodė, jog metodų, skatinančių motyvaciją, taikymas pagerino mokinių akademinius pasiekimus. Be to, šie metodai padėjo atskleisti mokinių kūrybiškumą, vystyti gebėjimus dirbti grupėje ir bendradarbiauti, nugalėti baimę ir nevisavertiškumo jausmą, pakeitė požiūrį į mokymąsi. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teksto tvarkymas kompiuteriais; Mokymas; Pedagogai.

ENThe study discuses the use of the Microsoft Word software and selection of various individual learning methods in an effort to increase motivation of students to learn subjects taught in secondary school. Ways of more creative presentation of subject materials are developed to promote more creative application of know-how and skills. The goal of the survey is to reveal how students of different learning needs can be included in learning for more efficient work with Microsoft Word. The following aims are set for the survey: to analyse students’ needs and motivation, to describe specific application possibilities of Microsoft Word, to discuss methods of teaching and learning, to determine the teaching and learning methods helping students of various needs to better command the software, to explore and to make conclusions. The following methods were used in the survey: analysis of literature and documents, questionnaires, interviews, observation and tasks to students. Based on results of the survey, the following conclusions are drawn: in order to help students with different needs to improve their skills of Microsoft Word, the following factors should be taken into consideration: - Determination of needs and motivation of students, - Analysis of factors improving motivation, - Selection of methods improving motivation. Results of the survey also showed that application of methods promoting motivation has improved academic performance of students. Furthermore, the methods help reveal students’ creativity, develop capacities to work in groups and cooperate, overcome fear and feeling of inferiority, as well as changed attitudes towards learning.

ISBN:
9955251859
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9541
Updated:
2017-10-11 13:18:18
Metrics:
Views: 25
Export: