Manifestation of the tendencies of educational change in the Lithuanian secondary school

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Manifestation of the tendencies of educational change in the Lithuanian secondary school
Keywords:
LT
Edukaciniai pokyčiai; Vidurinės mokyklos.
EN
Educational change; Secondary school.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra pristatomas Lietuvos vidurinėse mokyklose atliktas tyrimas. Tyrimo tikslas yra atskleisti pasaulines ugdymo kaitos tendencijas, pasireiškiančias Lietuvos mokyklose. Straipsnyje keliami šie uždaviniai: analizuoti ir nustatyti, ar pedagogų veiklos yra įtakojamos ugdymo kaitos tendencijų; ištirti ugdymo kaitos tendencijų priklausomybę nuo mokyklos ypatumų bei respondentų demografinių charakteristikų. Tyrimo metodai yra klausimynas bei statistinė duomenų analizė. Tyrime dalyvavo 500 vidurinių mokyklų mokytojų iš Kauno, Kauno rajono bei keleto Rokiškio rajono mokyklų. Nustatyta, kad pedagogų profesinė veikla vidurinėje mokykloje pasireiškia visose (septyniose) ugdymo kaitos tendencijose. Profesinės veiklos pasikeitimai kinta skalėje nuo "kartais" iki "dažnai". Tačiau jų intensyvumas nėra vienodas: statistiškai reikšmingai pasireiškia tendencija "Artimesnis bendradarbiavimas su mokinių tėvais", o tendencija "Mokytojo profesinių veiklų suintensyvinimas" yra silpniau išreikšta. Tyrimas atskleidžia, kad kai kurių ugdymo kaitos tendencijų priklausomybė nuo respondentų demografinių charakteristikų yra žema, bei yra statistiškai reikšminga jų priklausomybė nuo imties statistinių charakteristikų. Tai rodo, kad įvertinimas skiriasi tarp šalių ir miestų mokyklų. Be to, įvertinimas reikšmingai priklauso nuo vidinių mokyklos ypatumų (mokyklos tradicijų, etnoso, valdymo kokybės ir t.t.).

ENThe article presents research that was performed in the Lithuanian secondary schools. The inquiry was done about the manifestation of seven tendencies of educational change. Alterations of pedagogues' professional activities in the secondary school manifest themselves in the context of all seven tendencies of educational change. The evaluation of these expressions range from "sometimes" to "often". However the intensity of these manifestations is not equal: there is a statistically significant expression of the tendencies of "closer cooperation with pupils' parents" whilst "intensification of teacher's professional activities" is weaker. The evaluation shows that the dependence of some tendencies of educational change on the respondents' demographic characteristics is low, while, its statistically significant dependence on the characteristics of statistical set of sample is observed. It says that the evaluation differs between country and city schools. Besides, the evaluation highly depends on the internal peculiarities of schools (school traditions, ethos, quality of management, etc.). [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9539
Updated:
2013-04-28 16:58:59
Metrics:
Views: 3
Export: