Inovacijų įtaka Lietuvos įmonių konkurencingumui Europos Sąjungos erdvėje.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inovacijų įtaka Lietuvos įmonių konkurencingumui Europos Sąjungos erdvėje
Alternative Title:
Innovation impact on competitiveness of Lithuanian enterprises in EU
Keywords:
LT
Inovacijos; Konkurencingumas; Lietuvos įmonės.
EN
Innovation; Competitiveness; Lithanian enterprises.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - įvertinti, kaip inovacijos įtakoja Lietuvos įmonių konkurencingumą ES erdvėje. Inovacijų ir konkurencingumo sampratų išsamus nagrinėjimas bei pagrindinių sąlyčio taškų tarp jų išskyrimas įrodė, kad inovacijos ir sėkmingas jų įgyvendinimas yra varančioji jėga, sąlygojanti įmonių konkurencingumo didėjimą per tokius veiksnius, kaip objekto tobulinimas, jo būklės pakeitimas, naujos vertės ir aukštesnės kokybės sukūrimas, suteikiantis produktui unikalumą, o įmonei - pagrįstą pranašumą. Siekiant įvertinti inovacijų įtaką įmonių konkurencingumui, straipsnyje apibrėžti pagrindiniai inovacijų kūrimo proceso dalyviai: verslo įmonės - technologijų diegėjos, įmonės ar mokslo institucijos - technologijų šaltinis, bei inovacijų paramos paslaugas teikiančios organizacijos, kurių ekonominis vaidmuo yra mažinti riziką, susijusią su inovacijų plėtojimu rinkos sąlygomis. Palyginus inovatyvias ir tradicines Europos Sąjungos įmones išaiškėjo, kad spartūs inovacijų diegimo tempai yra svarbiausias veiksnys, palaikantis įmonių konkurencingumą, o per jį ir užtikrinantis investicijas, augimo tempus ir didesnį pelną. Siekdama didinti įmonių konkurencingumą diegiant inovacijas, Lietuva turėtų orientuotis į pirmaujančių ES šalių įmonių patirtį. Įvertinus inovacijų padėtį Lietuvos įmonėse, lyginant ją su Europos Sąjungos šalimis, galima teigti, kad Lietuvos įmonės gerokai atsilieka nuo ES mokslinių tyrimų ir išradimų srityje dėl ribotų nacionalinių išlaidų moksliniams tyrimams ir naujoms technologijoms. Tai neigiamas veiksnys, kuris nesiimant jokių priemonių, ilgainiui gali mažinti Lietuvos įmonių konkurencingumą ES erdvėje.

ENBusiness conditions are radically changing. In the result of globalization processes, the development of economics of different countries is determined by new factors: information, technologies, innovations. In the course of historical events the elements of economies theory as well as the attitude to the development trigger were changing constantly. Classical resources-based theory was replaced by a new development theory that explains the specifications of the origin of evolutionary economies as well as the importance of the development of innovations and technologies. According to the theories of evolutionary economies, the essential trigger of organizational changes determining the long-term development of economies and competitiveness of enterprises is the variety of innovations. The authorities of countries-members of the European Union came up to the conclusion about "ambitious objective set for the EU development" - i.e. to ensure that the economies of the EU would become the most competitive, dynamic and information based economies by the end of a decade. At that time scientific researches and inventions were considered as one of the five priority directions of the EU. The variety of innovations affects the competitiveness of enterprises. This is closely related to the EU globalization processes in the result of which Lithuania has become a member of the EU. This is also an inducement for Lithuanian enterprises to integrate into the similar economic development processes, because this kind of development will be the best model for the creation of structural and regional charity programs and their Implementation. [From the publication]

ISBN:
995512038X
Related Publications:
Inovacinės veiklos plėtojimas smulkiame ir vidutiniame versle : disertacija / Artūras Jakubavičius. Vilnius, 1999. 150 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9517
Updated:
2013-04-28 16:58:46
Metrics:
Views: 4
Export: