Konstitucinio teismo patirtis ir iššūkiai sprendžiant valstybės valdžios institucijų ginčus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinio teismo patirtis ir iššūkiai sprendžiant valstybės valdžios institucijų ginčus
Alternative Title:
Experience gained by the Constitutional Court and its challenges in resolving constitutional disputes between state authorities
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2021, Nr. 28 (2), p. 323-342
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisės mokslas / Legal science; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sukaupta patirtis sprendžiant valstybės valdžios institucijų ginčus ir kartu jam tekusius Konstitucijos, kaip aukščiausiosios teisės, viršenybės, taip pat teisės viršenybės užtikrinimo iššūkius. Pirmiausia atskleistas konstitucinio valdžių padalijimo principo, įtvirtinto, be kita ko, Konstitucijos 5 straipsnyje, kaip teisinio pagrindo valstybės valdžios institucijų ginčams spręsti, turinys. Šis principas, kaip ne kartą yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, yra pagrindinis demokratinės teisinės valstybės organizacijos ir veiklos principas. Po to, remiantis oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje pateiktu konstitucinio valdžių padalijimo principo aiškinimu, minėti iššūkiai iliustruojami analizuojant konkrečias ryškiausias pastarųjų metų (2018–2021 m.) konstitucinės justicijos bylas, kuriose į konstitucinius ginčus daugiausia buvo įsitraukę Lietuvos Respublikos Seimas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Iš nagrinėtų konstitucinės justicijos bylų matyti, kad Konstituciniam Teismui tenka didelė atsakomybė teisės aktų konstitucingumo tyrimo procese būti apdairiu į jo rankas patekusių valstybės valdžios institucijų ginčų arbitru, siekiant, viena vertus, užtikrinti visos valstybės valdžios institucijų sistemos konstitucinę pusiausvyrą ir darnų funkcionavimą, kita vertus, sudarant prielaidas šioms institucijoms tinkamai įgyvendinti joms pagal Konstituciją priklausančią kompetenciją. Įgyvendinant jam patikėtą konstitucinį teisingumą, Konstituciniam Teismui svarbi konstitucinio valdžių padalijimo principo ir su juo susijusių kitų konstitucinių imperatyvų apsauga, tinkamas Konstitucijoje įtvirtintų mechanizmų, kurie skirti sklandžiam valstybės valdžios institucijų funkcionavimui užtikrinti, veikimas, šių institucijų bendradarbiavimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konstitucinis Teismas (Constitutional Court); Konstitucijos viršenybė; Teisės viršenybė; Oficialioji konstitucinė doktrina; Valstybės valdžios padalijimo principas; Valdžios institucijos; Ginčai; Rule of law; Supremacy of the Constitution; Official constitutional doctrine; Separation of powers; State authorities; Disputes.

ENThis article presents the experience gained by the Constitutional Court of the Republic of Lithuania in resolving disputes between state authorities and, at the same time, the challenges in ensuring both the supremacy of the Constitution as the supreme law and the rule of law. First, the content of the constitutional principle of the separation of powers (which is enshrined, among others, in Article 5 of the Constitution) as the legal basis for disputes between public authorities is revealed. As the Constitutional Court has repeatedly pointed out, this principle is the main principle of the democratic organisation and functioning of a state under the rule of law. After that, based on the interpretation of the constitutional principle of the separation of powers in the official constitutional doctrine, those challenges are illustrated by analysing constitutional disputes in the specific most prominent constitutional justice cases in recent years (2018–2021) in which the Seimas of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Lithuania were most involved. It is apparent from the examined constitutional justice cases that the Constitutional Court has a strong responsibility, in the process of examining the constitutionality of legal acts, to act as a prudent arbitrator in disputes between public authorities before it, with a view, on the one hand, to ensuring the constitutional balance and harmonious functioning of the system of public authorities as a whole and, on the other hand, to creating the preconditions for the proper exercise by those authorities of the competence enjoyed by them under the Constitution.The protection of the constitutional principle of the separation of powers and the related constitutional imperatives, and the proper operation of the mechanisms established by the Constitution to ensure the smooth functioning of the state authorities and cooperation between them are important for the Constitutional Court in the course of administering constitutional justice entrusted to it. [From the publication]

DOI:
10.13165/JUR-21-28-2-01
ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95167
Updated:
2022-06-03 22:25:19
Metrics:
Views: 26
Export: