Lithuanian construction industry and its development in the period of joining the European Union

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian construction industry and its development in the period of joining the European Union
Summary / Abstract:

LTStatybos pramonė yra specifinė ir nemonolitinė. Nuo 1996 metų statybos apimtys ir investicijos į šį sektorių didėjo. Didelė konkurencija mažino statybos kainas, tačiau šios šakos potencialą rodė faktas, kad į Lietuvos rinką ateina užsienio kompanijos. Ruošiantis stoti į ES tikslinga stiprinti kompanijas ir šakos konkurencingumą, kad kompanijos galėtų konkuruoti ne tik Lietuvos, bet taip pat ir ES ir pasaulinėje rinkose. Europos Sąjungoje statybų pramonė laikoma ekonomiškai stipriu sektoriumi, kuris pasiekė aukštą konkurencingumo lygį ir gerai prisitaikė prie vietinės aplinkos. Nepaisant to, šioje rinkoje dominuoja mažos ir vidutinės kompanijos, nes jų įėjimo į rinką kaštai yra nedideli. Todėl šiuo metu vyrauja tendencija skatinti privataus kapitalo investicijas, kompanijų bendradarbiavimą ir jungimąsi, ir tokiu būdu stiprinti ES statybų sektorių ir didinti tiek vietinį tiek tarptautinį konkurencingumą. Išanalizavus faktorius, įtakojančius Lietuvos statybų pramonės konkurencingumą (remiantis M.Poter konkurencinio pranašumo teorija), konstatuojama, kad maži darbo kaštai ir didelis paveldėtas gamybos našumas nesudaro rimtos prielaidos didinti šios pramonės šakos konkurencingumą. Pramonės vystymąsi riboja nesugebėjimas racionaliai išnaudoti turimus gamybos išteklius, taip pat žinių ir išsilavinimo potencialą, žymi priklausomybė nuo importuojamų žaliavų, mažas darbo produktyvumas ir kiti faktoriai. Pagrindinė ir pati svarbiausia prielaida statybos pramonės vystymui yra grįsti konkurencingumą investicijomis į nematerialųjį turtą (naujų technologijų diegimą, darbuotojų mokymą, kvalifikacijos kėlimą, bendrą kokybės užtikrinimą ir pan.).

ENConstruction is one of the most important Lithuanian industry branches, since it affects the country's economic situation, i.e. general inner product and big employment. The up-to-date value of the topic is reflected in the competitiveness of this industry branch, which may cause undesirable economic and social side effects or may require additional financial or intellectual resources in the process of successful integration into the EU. The article analyses the present situation of Lithuanian construction industry and reviews the policy of a competitive development of the construction sector in the EU. After evaluating present advantages and disadvantages of Lithuanian construction industry (on the basis of M.Poter's competitive advantage ("diamond") theory), it is possible to name the most important problems in its development and find possibilities for their effective solution, keeping in mind integration into international markets. [From the publication]

ISBN:
80-214-2445-1
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9509
Updated:
2013-04-28 16:58:42
Metrics:
Views: 17
Export: