Lifelong learning in Ireland and Lithuania: Some examples of Irish policy and practice for Lithuania to consider?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lifelong learning in Ireland and Lithuania: Some examples of Irish policy and practice for Lithuania to consider?
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2006, Nr. 4, p. 29-36
Keywords:
LT
Airija (Ireland); Lietuva (Lithuania); Pilietybė / Nationality; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje suaugusiųjų tęstinio mokymosi klausimai nagrinėjami platesniame pilietybės, bendruomenių ir individualaus tobulėjimo kontekste, kreipiantis socialinio įsitraukimo link. Šia prasme nagrinėjant tęstinį mokymąsi neapsiribojama vien daugiau ar mažiau ekonomiškai pagrįstu jo pasirinkimu. Straipsnyje remiamasi 6BP programos vykdomu projektu ,,Visą gyvenimą besimokančios Europos link: švietimo sistemos indėlis”, panaudojant statistikos duomenis bei Lietuvoje ir Airijoje vykdomos politikos analizę. Kreipiant dėmesį į tai, kad vis platesnis dalyvavimas tęstiniame mokyme Airijoje ateityje galėtų tapti ekonominę naudą teikiančiu dalyku, keletas Airijos geros patirties pavyzdžių galėtų būti svarstytini Lietuvos sąlygomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pilietybė; Socialinis įsitraukimas; Tęstinis mokymasis; Citizenship; Social inclusion; Lifelong learning.

ENThe issues of life-long learning of adults are considered in the article within a broader context of citizenship, the improvement of communities and an individual, going towards social inclusion. In this sense when investigating lifelong learning one does not limit oneself to its more or less economically substantiated choice. It is based on the results of the project “Towards a Lifelong Learning Society of Europe: The Contribution of the Educational System” carried out by 6BP programme applying statistical data and the analysis of the policy pursued in Lithuania and Ireland. Taking into consideration the fact that an ever-wider participation in lifelong learning in Ireland could become a matter bringing economic benefit in Ireland, several examples of good experience of Ireland could be considered under Lithuania’s conditions.

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9497
Updated:
2018-12-17 11:51:49
Metrics:
Views: 21
Export: