In search for the relationship between competence manifested in teacher trainers and trained teachers : the context of a country in transition

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
In search for the relationship between competence manifested in teacher trainers and trained teachers: the context of a country in transition
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Pedagogai / Pedagogues; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama ar mokytojų ir dėstytojų profesinė kompetencija atitinka laikmečio reikalavimus, t.y. atliepia mokymosi paradigmą ir konstruktyvistinį požiūrį, ar pedagogų rengimo studijų programų absolventai įvaldo šiuolaikiniam mokytojui būtinas kompetencijas, o programos atitinka šiuolaikinės žinių visuomenės poreikius? Tyrimo metodologija remiasi konstruktyvaus mokymosi teorija (Dewey, 1933; Bruner, 1971; Glasersfeld, 1995; Gray, 1997), socialinės sąveikos teorija (Vygotsky, 1978, Brown ir kt., 1989; Lave&Wenger, 1991, Chaikin & Lave, 1993; Marton&Ramsden, 1998) ir mokymąsi skatinančia paradigma (Ramsden, 1994; Longworth, 2000, Jucevičienė, 2001). Nustatyta, kad esama mokytojų profesinė kompetencija dar neatitinka šiuolaikinio mokytojo kompetencijos; pedagogus rengiančių studijų programų absolventai taip pat pasižymi nepakankama šiuolaikinio mokytojo kompetencija; pedagogus rengiančių studijų programų dėstytojų kompetencija yra nepakankama kurti visavertę edukacinę aplinką, kuri įgalintų studentą tapti šiuolaikiniu mokytoju; atskleista palyginti akivaizdi priklausomybė tarp pedagogus rengiančių studijų programų dėstytojų kompetencijos ir dirbančių mokytojų kompetencijos. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Kompetencija; Mokytojai; Ugdymas; Competence; Teacher; Training.

ENThe article analyzes whether the professional competences of teachers and professors are in keeping with the current requirements, i.e. answer the paradigm of learning and the constructivist approach, whether graduates of pedagogical education studies possess the competences necessary to today’s teachers and programs answer the needs of a modern knowledge society? The methodology of research is based on the theory of constructive learning (Dewey, 1933; Bruner, 1971; Glasersfeld, 1995; Gray, 1997), theory of social interaction (Vygotsky, 1978; Brown and others, 1989; Lave&Wenger, 1991: Chaikin&Lave, 1993; Marton&Ramsden, 1998) and the paradigm promoting learning (Ramsden, 1994; Longworth, 2000; Jucevičienė, 2001). A conclusion was made that the existing professional competences of teachers are still short of the competences of modern teachers; graduates of pedagogical education studies also possess insufficient competences for a modern teacher; competences of professors of pedagogical education studies are insufficient for the creation of a fully-fledged educational environment, which would enable the student to become a modern teacher; rather obvious dependence was determined between competences of professors of programs of educational studies and working teachers.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9485
Updated:
2013-08-26 12:32:29
Metrics:
Views: 7
Export: