Aukštaičių kaimo architektūros savitumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštaičių kaimo architektūros savitumai
Alternative Title:
Peculiarities of the Upper Lithuania’s rural architecture
In the Book:
Aukštaičių tapatumo paieškos. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2006. P. 101-112
Keywords:
LT
19 amžius; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTRegioninės statybos bruožus ryškiausiai atspindi XIX a. pabaigos – XX a. pradžios sodybos pastatų architektūra. Rytų Lietuvai būdinga daugiasluoksnė statybos sankloda, kur lygiagrečiai išliko skirtingais laikotarpiais įdiegti trys statybos būdai, o dėl jų sąveikos susidarė didžiausia Lietuvoje architektūros formų įvairovė. Statybos būdų įvairovė, nepaisant vietinės gamtos poveikio, atskleidžia kultūrų sąveiką bei nevienodą statybos technikos lygį ir pažangą. Statybos naujovės regionuose sklido įvairiai, daug kur susiliejo su senosiomis tradicijomis arba prigijo tam tikros paskirties trobesiuose. Dėl šios priežasties Aukštaitijoje iki pat XX a. pradžios statyti seniausios pėdinės permetinės konstrukcijos klojimai, archajiški rentiniai svirnai su sijiniu stogu, o namų ir tvartų statybai naudotas naujesnis statybos būdas. Statybos pažanga, naujovės pirmiausia buvo diegiamos gyvenamųjų namų architektūroje, todėl jiems būdinga didžiausia formų ir konstrukcijų kaita bei įvairovė. Ūkinių pastatų architektūra, kaip inertiška, utilitari ir funkcionali, geriausiai išsaugojo senąsias statybos tradicijas. Skirtingų statybos būdų sąveika lėmė aukštaitiškos architektūros savitumus: čia, išskyrus klojimus, vyravo ištęstų formų siauri, ilgi pastatai, gausiai dekoruoti žaisminga ornamentika. Aukštaičių architektūros įvairovė atskleidžia ne tik etninės statybos bruožus, bet ir artimas sąsajas su Šiaurės Rytų Europos regiono kultūra. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lokali kultūra; Tradicija; Tapatumas; Local culture; Tradition; Identity.

ENFeatures of regional construction works are mostly reflected through the architecture of homestead buildings of the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries. Multilayered building construction is typical in the Eastern Lithuania where in parallel three construction methods implemented during different periods have remained, and the biggest variety of the forms of Lithuanian architecture have been formed via their interaction. The variety of the construction methods despite the influence of the local nature, disclose cultural interaction and uneven level of construction technique and progress. Regional constructive innovations were spreading variously, in many places they have been combined with the ancient traditions or have been adapted in the premises of various purposes. For this reason in the Upper Lithuania until the beginning of the 20th century archaic barns of sheaf-based construction, archaic block garners with balk roofs were built. Innovations firstly were implemented in the sphere of living houses architecture; therefore the biggest alternation of shapes and constructions is typical for them. The architecture of the household buildings, as inert, utilitarian and functional, has preserved traditions of ancient building. The interaction of different construction methods has determined peculiarities of architecture of the Upper Lithuania: narrow, long buildings richly decorated with playful ornaments were dominating here. Variety of forms architecture of Upper Lithuania discloses not only the features of ethnical construction work, but also close relations with the culture of the Northern Eastern European region.

ISBN:
9955-434-16-3
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9482
Updated:
2013-04-28 16:58:26
Metrics:
Views: 24
Export: