Moterų ir vyrų senatvės pensijos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterų ir vyrų senatvės pensijos Lietuvoje
Alternative Title:
Retirement Pensions for Women and Men in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Lyčių nelygybė; Pensijų sistema; Priežiūros laikotarpiai.
Summary / Abstract:

LTSenatvės pensija pakeičia darbo užmokestį, kai žmogus negali užsidirbti pajamų pragyvenimui dėl senatvės. Senatvės pensija yra išmoka, kurią moka socialinės apsaugos sistemos ar privačios institucijos. Išmoka paprastai yra pradedama mokėti sulaukus tam tikro amžiaus, kuris nustatomas skirtingas kiekvienoje visuomenėje. Laikotarpis, kurį žmogus gauna senatvės pensiją, neretai apibūdinamas kaip pensinis, žmonės vadinami „pensininkais". Žinoma, visi šie pavadinimai yra stereotipas, kuris naudojamas patogumo dėlei. Kita vertus, parodomas šio laikotarpio išskirtinumas, kuris visų pirma apibrėžiamas per senatvės pensiją - piniginę išmoką. Senatvės pensija, pakeisdama darbo užmokestį tampa svarbiu ir didžiausiu pensininko pajamų šaltiniu. Todėl neatsitiktinai šiai išmokai ir ją mokantiems visuomenės institutams teikiamas didelis dėmesys. Pensijų sistemos ir pensinės išmokos nagrinėjamos įvairiais aspektais, siekiant atskleisti trūkumus ir privalumus. Senatvės pensijų dydžių skirtumai ir priežastys pagal lytį Lietuvoje nėra plačiai nagrinėta. Kitų šalių autoriai jau daugiau nei 10 metų diskutuoja apie pensijų sistemų institucinius tipus ir jų gebėjimą teikti lygias išmokas abiem lytims. Todėl šio straipsnio tikslas - išplėsti Lietuvos pensijų sistemos senatvės pensijų išmokų analizę lyčių lygybės požiūriu. Tai bus atskleidžiama šiose straipsnio dalyse: pirmoje dalyje -priešpensinė lyčių pajamų nelygybė; antroje dalyje - pensijų sistemų tipai ir lyčių senatvės pensijų nelygybė; trečioje dalyje - Lietuvos pensijų sistemos senatvės pensijų skirtumai pagal lytį ir skirtumų priežastys. [Iš leidinio]

ENA retirement pension replaces wages once a person becomes unable to earn money due to old age. The retirement pension is a benefit paid by the social security system and private institutions. Payment of benefit usually commences with certain age, which differs depending on a society. The period of time during which a person receives a retirement pension is rather frequently described as retirement and people are regarded to as “pensioners”. Of course, all these titles are stereotypical and used for convenience. On the other hand, exceptionality of this period is demonstrated through a retirement pension—i.e. monetary benefit. While replacing wages, a retirement pension becomes the most important source of income. Therefore, this benefit and payment institutions are provided with a lot of attention. Pension systems and benefits are analyzed from various angles in order to reveal advantages and disadvantages. Differences of old age pensions according to gender and related causes have not been analyzed in great detail in Lithuania. It has been more than ten years that authors of other countries have been discussing the institutional types of pension systems and their ability to provide equal benefits to both genders. Therefore, the aim of the article is to expand the analysis of old pension benefits of the pension system in respect to gender equality. This will be revealed in this article: the first part—the pre-retirement inequality of gender earnings; the second part—types of pension systems and inequality of retirement pensions among genders; the third part—retirement pension differences according to the Lithuanian pension system according to gender and causes for differences.

ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9465
Updated:
2018-12-17 11:51:46
Metrics:
Views: 13    Downloads: 5
Export: