Tyrimų erdvės ir tyrėjų kompetencijų išplėtimas aukštojo neuniversitetinio mokslo sektoriuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tyrimų erdvės ir tyrėjų kompetencijų išplėtimas aukštojo neuniversitetinio mokslo sektoriuje
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2006, Nr. 11, p. 119
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kompetencijos / Competencies.
Summary / Abstract:

LTSiekdamas plėtoti aukštojo neuniversitetinio mokslo sektoriaus tyrimų kokybę, Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio rengimo studijų centras nuo 2005 metų balandžio mėnesio pradėjo įgyvendinti Europos struktūrinių fondų projektą "Tyrimų erdvės ir tyrėjų kompetencijų išplėtimas aukštojo neuniversitetinio mokslo sektoriuje“. Projekto metu bus parengta ir įgyvendinta aukštojo neuniversitetinio mokslo sektoriaus tyrėjų rengimo programa, kurios dėka kolegijose sumažės kvalifikuotų tyrėjų trūkumas: kolegijų dėstytojai ne tik įgis tyrimų kompetencijas, bet ir pasirengs įgyti edukologijos mokslo daktaro laipsnį eksternu. Įvertinus aukštą kolegijų darbuotojų kvalifikaciją ir motyvaciją, buvo atrinkti 25 tikslinės grupės nariai iš įvairių Lietuvos kolegijų. Pradėtą realizuoti aukštojo neuniversitetinio mokslo sektoriaus programą sudaro 7 moduliai. Išklausius visus modulius ir išlaikius egzaminus, tikslinės grupės nariams bus paskirti moksliniai konsultantai, kurių padedami kolegijų dėstytojai ne tik sudarys individualias aukštojo neuniversitetinio mokslo sektoriaus programas, bet ir turės parengti aukštojo neuniversitetinio mokslo sektoriaus teorinių tyrimų ataskaitas bei empirinių tyrimų planus. Trečiaisiais projekto metais numatoma išleisti mokslinį žurnalą "Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos“, kuriame bus publikuojami tikslinės grupės narių parengti straipsniai. Projektas baigsis moksline konferencija, kurioje bus pristatomi projekto rezultatai, o pranešimus skaitys tikslinės grupės nariai. Vykdomas projektas padeda plėtoti intelektualinį visuomenės potencialą, daro teigiamą poveikį regioninei plėtrai.Reikšminiai žodžiai: Tyrimas; Tyrėjas; Kompetencija; Aukštasis neuniversitetinis mokslas; Research; Researcher; Competency; High non–university education.

ENIn 2005, aiming to develop quality of research works in a non-university sector, Vytautas Magnus University Centre of Vocational Education and Research started implementing Structural Funds’ project “Research Sections and the Expansion of Research Competencies in Higher Non-University Education Sector”. During the project, the program for preparing researchers in higher non-university education sector will be developed; it will help to reduce the lack of qualified researchers: lectors of colleges will not only acquire research competencies but also will have the opportunity to get doctoral degree in express way. Taking into account high qualification and motivation of college employees, 25 people from various colleges of Lithuania were selected to a target group. The program of higher non-university sector, that has been started to implement, consists of 7 modules. Participants who will complete all modules and pass the exams will get scientific advisors who will not only help them preparing individual higher non-university study programmes, but also assist in working out theoretical research reports and plans for empirical studies of higher non-university education sector. In the third year of the project, a scientific journal “Vocational Training: research and realities” will be issued; it will be used for publishing articles prepared by participants of the target group. The project will be finished by a scientific conference where participants of the target group will report the results of the project. The project helps developing intellectual potential of society and makes positive influence on regional development.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9456
Updated:
2018-12-17 11:51:43
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: