E. kursas "Bendroji pedagogika" : poreikiai ir sprendimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
E. kursas "Bendroji pedagogika": poreikiai ir sprendimai
Alternative Title:
E-course on General Pedagogy: needs and Solutions
In the Book:
Advanced Learning Technologies and Applications. Kaunas: Technical University, 2007. P. 163-170
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kompetencijos / Competencies; Nuotolinis mokymas ir mokymasis / Distance teaching and learning; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas nuotolinio mokymosi kurso „Bendroji pedagogika“ poreikis, teikimo galimybės bei sprendimai šiuolaikinių kompetencijų bei elektroninio mokymosi kontekste. Analizuojamas tokio kurso poreikio tyrimas rengiant mokytojus, sudarant sąlygas jiems patiems mokytis ir tobulėti. Kalbama apie kurso sukūrimą, esminių temų parinkimą atsižvelgiant į žinių visuomenės poreikius, siūlomus mokymo ir mokymosi metodus, atskleidžiama svarbi teorijos ir praktikos sąsaja. Straipsnį sudaro trys skyriai. Pirmajame analizuojamas elektroninio kurso „Bendroji pedagogika“ objektas ir temų kaita mokymo/ mokymosi paradigmos kontekste. Antrajame skyriuje aptariamos nuotolinio mokymosi galimybės. Trečiajame aprašomas atliktas empirinis tyrimas. Tyrime dalyvavę respondentai pabrėžė, kad besikeičiančioje visuomenėje pedagogams tenka išskirtinis vaidmuo nuolat tobulinti jau turimas kompetencijas bei įgyti naujų. Nuotolinio mokymosi forma teikiamas kursas „Bendroji pedagogika“ yra naudingas ir studentams, ir pedagogams praktikams, nes šie gali tobulinti savo žinias nevykdami mokytis į specialius kursus Vilniuje ar kituose šalies švietimo centruose. Respondentai nurodė, kad jiems svarbu papildyti trūkstamas didaktikos ir pedagogikos žinias, susipažinti su naujausia kurso medžiaga, kuri atskleidžia pedagogikos ir edukologijos santykį XXI amžiuje. Šis kursas taip pat suteikia pedagogui žinių apie tai, kaip tobulinti savo veiklą, kaip efektyviau mokyti ir mokytis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: E-mokymasis; Pedagogika; Kompetencija; Mokymosi paradigma; E-learning; Pedagogy; Competence; Learning paradigm.

ENThe article discusses the overall need for the e-course on General Pedagogy, the potential of its delivery and solutions in the context of contemporary technologies and e-learning. It analyses the results of research on the need for such a course in teacher training, presents the design of the course, selection of major topics in relation to the needs of the knowledge society, reveals the relation between theory and practice in the delivery of the course. The article consists of three parts. The first part analyses the focus of the e-course on General Pedagogy and the change of its topics in the context of teaching/learning paradigm. The second part discusses the potential of e-learning, whereas the third part presents the empirical research results.

ISBN:
9789955751079
Related Publications:
  • Informacinių technologijų taikymas rengiant pedagogus: KTU atvejis / Nijolė Bankauskienė, Ramunė Masaitytė. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 2015: II-os tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / atsakingas redaktorius Ieva Bilbokaitė. Šiauliai: Šiaurės Lietuvos kolegija, 2015. P. 4-13.
  • Nuotolinės studijos - kūrybiškumo raiška rengiant pedagogus / Nijolė Bankauskienė, Ramunė Masaitytė. Menas, dizainas, meninis ugdymas : kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys : 9-osios tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga, 2015 m. lapkričio 27 d. / sudarytoja Sigita Saulėnienė. Kaunas: Kauno kolegijos Leidybos centras, 2016. p. 87-93.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9448
Updated:
2020-11-22 20:10:19
Metrics:
Views: 27    Downloads: 11
Export: