Learning possibilities in higher education for those who are in foster care, as innovative care (expert assessment)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Learning possibilities in higher education for those who are in foster care, as innovative care (expert assessment)
Keywords:
LT
Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTLietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos valstybės, suvokia mokymosi per visą gyvenimą svarbą. Todėl svarbu aparti įvairių socialinių grupių įsitraukimo galimybės mokytis visą gyvenimą. Globojamų ir slaugomų vaikų galimybės dalyvauti šiame procese yra itin limituotos. Todėl šiame straipsnyje yra analizuojamos vaikų, esančioje globoje, švietimo problemos, jų galimybės siekti geresnio išsilavinimo, planuoti savo socio-ekonominį gyvenimą, studijuoti techninius dalykus. Straipsnis susideda iš dviejų dalių: pirmoje dalyje pristatoma problema, antroje dalyje pateikiamos tyrimo išvados ekspertų interviu ir nuomonės dėl globojamų ir slaugomų vaikų galimybių siekti mokymosi per visą gyvenimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vaikų rūpyba; Vaikų globa; Vaikų globos šeimos; Mokymosi galimybės; Vaikų globos ugdymas; Children care; Children foster care; Children foster families; Learning possibilities; Education of foster children.

ENLithuania—just as other state of the European Union—understands the importance of life-long learning. Thus it is important to discuss possibilities of various social groups to get involved in life-long learning. Possibilities of children in foster and nursing care to participate in this process are especially limited. Thus, this article provides analysis of problems pertaining to education of children in foster care as well as their abilities to seek for better education, plan their social-economic life, and study technical subjects. The article is comprised of two parts: the first part introduces the problem, and the second part provides the research conclusions and interview as well as opinions of experts regarding possibilities of children in foster a nursing care to be striving for life-long learning.

ISSN:
1822-8070
Related Publications:
Socialinio pedagogo (darbuotojo) žinynas.. Kaunas : Technologija, 2002. 348 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9447
Updated:
2022-12-20 16:03:13
Metrics:
Views: 13
Export: