Žmonų, gyvenančių su lėtiniu alkoholizmu sergančiais vyrais, psichosocialinės problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmonų, gyvenančių su lėtiniu alkoholizmu sergančiais vyrais, psichosocialinės problemos
Alternative Title:
Psychosocial problems of people living with spouses suffering from chronic alcoholism
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2006, t. 5, Nr. 2, p. 94-99
Keywords:
LT
Socialinės problemos / Social problems.
Summary / Abstract:

LTAlkoholizmas Lietuvoje yra plačiai paplitusi ir aktuali problema. Praktiškai kiekvienas asmuo tiesiogiai arba netiesiogiai savo aplinkoje asmeniškai susiduria su alkoholizmo problema: šia liga serga tėvai, broliai, seserys, kiti giminaičiai, draugai arba pažįstami. Be to, visuomenėje vis dar paplitusios įvairių švenčių švietimo tradicijos sudaro sąlygas šiai socialinei problemai plisti. Kai šeimoje alkoholizmu serga vyras, labiausiai ligos padarinus jaučia žmona. Šio straipsnio tikslas – atskleisti žmonių, sergančių lėtiniu alkoholizmu sergančiais vyrais, psichosocialines problemas. Tyrime dalyvavo 86 moterys: 43, gyvenančios su lėtiniu alkoholizmu sergančiu vyru ir 43 kontrolinės grupės moterys iš vienos Kauno uždarosios akcinės bendrovės. Atliktas tyrimas parodė, kad moterys, gyvenančios su lėtiniu alkoholizmu sergančiais vyrais, patiria daugiaus streso, nerimo, depresijos, gyvena blogesnėmis ekonominėmis-buitinėmis sąlygomis, blogiau vertina save kaip asmenybes, kaip žmonas, kaip moteris ir kaip motinas, dažniau patiria nesutarimų ir bendravimo sunkumų šeimoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Alkoholizmas; Alkoholizmu sergančių vyrų žmonos; Koalkoholizmas; Psichosocialinės problemos; Alcocholism; Wiffe of a chronically il with alcocholism husband; Co-alcoholism; Psychosocial problems.

ENAlcohol abuse is a widespread and relevant problem in Lithuania. Practically, every person either directly or indirectly comes across the problem of alcohol abuse in his/her personal environment: this disease afflicts parents, brothers, sisters, other relatives, friends and acquaintances. Besides, traditions of celebrating various festivals, still widespread in the society, create conditions for proliferation of this social problem. When a husband suffers from alcoholism, a spouse is the one most affected by the consequences in the family. The aim of this article is to establish psycho-social problems experiences by people living with husbands suffering from chronic alcoholism. 86 women took part in the research: 43 women lived with husbands who suffered from chronic alcoholism, and 43 women in a control group came from one joint stock company in Kaunas. Performed research indicated that women living together with husbands suffering from chronic alcoholism experience more stress, anxiety, depression, live in worse economic-household conditions, have a lower self-esteem as humans, wives, women and mothers; they more often experience discord and communication difficulties within the family.

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Tapimas socialinės rizikos šeima : moters patirtis / Violeta Ivanauskienė. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai 2012, [Nr.] 10, p. 83-97, 240-241.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9423
Updated:
2018-12-20 23:11:23
Metrics:
Views: 27    Downloads: 6
Export: