Jonas Jokūbas Kvantas - lietuvių raštijos istoriografas: Prūsijos presbiterologija (prieš 1772)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jonas Jokūbas Kvantas - lietuvių raštijos istoriografas: Prūsijos presbiterologija (prieš 1772)
Alternative Title:
Johann Jacob Quandt as historiographer of Lithuanian writings: Prussian presbyterology (before 1772)
In the Journal:
Res humanitariae. 2020, t. 28, p. 209-226
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jonas Jokūbas Kvantas (Johann Jakob Quandt); Prūsijos presbiterologija, prieš 1772 (Prussian presbyterology; Preußische Presbyterologie); Lietuvių raštija; Istoriografija; Prūsijos Lietuvos raštija; Lithuanian writings; Historiography; Prussian Lithuanian writings.
Keywords:
LT
Istoriografija / Historiography; Jonas Jokūbas Kvantas (Johann Jakob Quandt); Lietuvių raštija; Paveldas / Heritage; Prūsijos Lietuvos raštija; Prūsijos presbiterologija, prieš 1772 (Prussian presbyterology; Preußische Presbyterologie).
EN
Lithuanian writings; Prussian Lithuanian writings.
Summary / Abstract:

LTKaraliaučiaus universiteto teologijos profesorius, vyriausiasis karališkųjų rūmų pamokslininkas, Prūsijos generalinis superintendentas Jonas Jokūbas Kvantas (Johann Jacob Quandt, 1686–1772) žinomas ne tik kaip lietuviškų knygų leidėjas, Lietuvių kalbos seminaro vadovas, bet ir kaip lietuvių raštijos istoriografas. Vieno pirmųjų lietuvių raštijos istoriografų vardą Kvantui pelnė vokiškos prãtarmės jo rūpesčiu išleistose lietuviškose knygose – pirmojoje spausdintoje Biblijoje (1 1735), giesmyne Iß naujo pérweizdėtos ir pagérintos Giesmû-Knygos (1 1732) ir postilėje Trumpas ir prástas Ißguldimas wissû Nedėlês ir ßwentû Dienû Ewangeliû (1 1750). Straipsnyje analizuojami Kvanto surinkti duomenys apie lietuvių raštiją ir pateikti rankraštiniame veikale Prūsijos presbiterologija (Preußische Presbyterologie, prieš 1772), kuris saugomas Berlyne, Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve (GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Hs, Nr. 2, Bd. 1–5). Jonas Jokūbas Kvantas (Johann Jacob Quandt), Prūsijos presbiterologija, lietuvių raštijos istoriografija. [Iš leidinio]

ENJohann Jacob Quandt (1686–1772), professor primarius of theology at the University of Königsberg, chief court preacher, and General Superintendent of Prussia, is known as a publisher of Lithuanian books, supervisor of the Lithuanian Language Seminar, and a historiographer of Lithuanian writings. Quandt made his name as one of the first historiographers of Lithuanian writings by German forewords in Lithuanian books published under his guidance, the first printed Bible (1 1735), hymnal Iß naujo pérweizdėtos ir pagérintos Giesmû-Knygos (1 1732) and postil Trumpas ir prástas Ißguldimas wissû Nedėlês ir ßwentû Dienû Ewangeliû (1 1750). The article deals with the information on Lithuanian writings presented by Quandt in the manuscript Preußische Presbyterologie (Prussian Presbyterology, before 1772), which is currently stored in Berlin, in the Secret State Archives Prussian Cultural Heritage Foundation (GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Hs, Nr. 2, Bd. 1–5). [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v28i0.2234
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94133
Updated:
2022-04-01 18:22:39
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: