Concepts of a service university

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Concepts of a service university
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Socialinės teisės / Social rights; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTVeikiant naujai liberalios ekonomikos politikai, aukštojo mokslo įstaigoms pradėti taikyti verslo principai - reikalavimai santykį su studentu pagrįsti aptarnavimo kultūra. Tačiau čia universitetas susiduria su dilema: kaip išlikti stabiliu ir užtikrinančiu akademinę laisvę bei institucinę autonomiją, ir kartu reaguoti į besikeičiančią visuomenę, taigi ir į rinkos reikalavimus. Ieškodami atsakymo, straipsnio autoriai nagrinėja paslaugas teikiančio universiteto sampratą, aptaria veiksnius, lėmusius aukštųjų mokyklų raidą link paslaugų teikimo modelio, analizuoja iššūkius, su kuriais susiduria universitetai, žinių vaidmenį šiuolaikinėje industrinėje visuomenėje bei universitetų vaidmenį teikiant žinias. Atsakydami į klausimą, kaip universitetas gali efektyviai veikti į verslą orientuotoje aplinkoje, autoriai analizuoja kelis į paslaugas orientuotų universitetų modelius ir kaip labiausiai tinkamą siūlo kritišką paslaugų teikimo universiteto modelį, kuriame integruojamas verslumas, organizacinė darna ir stipri akademinė kultūra, bei aptaria iššūkius, su kuriais susiduria aukštojo mokslo įstaigos transformacijas išgyvenančiose visuomenėse.Reikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Universiteto modelis; Rinkos sąlygos; Akademinė kultūra.

ENAccording to the new liberal economic policy, higher education institutions are treated by business principles, i.e. the requirement to base the relationship with students on the culture of services. Here, universities face the dilemma: how to remain stable institutions and guarantee academic freedom and institutional autonomy, and, react to changing society, i.e. the requirements of the market, in the same time. Searching for the answer, the authors of the article analyse the concept of the university as a service institution; discuss factors that influenced the development of higher education institutions towards the service model; and analyse challenges that face universities with, the role of knowledge in contemporary industrial society, and the role of universities in knowledge conveyance processes. In order to answer the question how a university can efficiently act in business-oriented environment, the authors of the article analyse few models of service-oriented universities, and suggest a critical model of service-oriented university that integrates the entrepreneurship, organisational harmony, and strong academic culture, and discuss challenges that faces universities with in transformational societies.

Related Publications:
Studijų, grindžiamų skirtingomis edukacinėmis paradigmomis, kokybės vertinimo parametrai / Jūratė Valuckienė. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. 2012, Nr. 3(1), p. 274-285.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9377
Updated:
2013-04-28 16:57:18
Metrics:
Views: 8
Export: