Darbuotojų finansinio dalyvavimo Lietuvoje raida ir formos: įmonių akcijų ir pelno pasidalijimo programos bei priemonės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų finansinio dalyvavimo Lietuvoje raida ir formos: įmonių akcijų ir pelno pasidalijimo programos bei priemonės
Alternative Title:
Main forms and the development of financial participation of employees in Lithuania
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2021, Nr. 2 (87), p. 14-38
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbuotojai; Finansinis dalyvavimas; Akcijų opcionai; Akcijos; Agentūros; Akcininkai; Employees; Financial participation; Stock options; Agency theory; Stakeholders.
Keywords:
LT
Agentūros; Darbuotojai / Workers; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Finansinis dalyvavimas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama darbuotojų finansinio dalyvavimo Lietuvoje raida, vertinama finansinio dalyvavimo teisinė aplinka, šio dalyvavimo paramos politika. Darbuotojų finansinio dalyvavimo temos analizė atlikta taikant du metodus: 1) loginės analizės, nagrinėjant įmonių vidaus dokumentus; 2) kokybinio tyrimo bandomosios grupės ir iš dalies struktūruoto individualaus interviu. Surinktų duomenų analizei atlikti pasitelktos agentūros ir remtasi suinteresuotų veikėjų teorijomis. Pastarosios moksliniuose tyrimuose dažniausia taikomos integruotai, analizuojant darbuotojų finansinį dalyvavimą, siekiant išsiaiškinti jų nuosavybės reiškinį, nagrinėjant įgaliotinio veikimą. Nustatyta, kad Lietuvoje dažniausia taikomos keturios darbuotojų akcijų nuosavybės programos ir planai: plačios darbuotojų akcijų opcionų programos (suteikiamos akcinėms bendrovėms, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržose); darbuotojų akcijų opcionų skyrimas vadovams (vadinamieji vadovų akcijų opcionai, programos ir vienkartiniai sprendimai); akcijų opcionų programos startuolių įmonėse; akcininkų darbuotojams suteikiamos akcijos. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the development of employee financial participation in Lithuania, describes the legal environment of financial participation, and supports this participation. Two methods were used to analyse employee financial participation: 1) the method of logical analysis in examining the internal documents of companies; 2) the qualitative research methods of focus group and semi-structured individual interviews. Theories of the agency and stakeholders were used to analyse the data collected. These theories are usually applied in research in an integrated way, analysing employee financial participation to elucidate the phenomenon of employee ownership, and examining the agent’s performance. It has been established that in Lithuania four employee share ownership programmes and plans usually apply: extensive employee share option programmes (granted to public limited companies whose shares are traded on stock exchanges); granting employee stock options to executives (so-called executive stock option programmes and one-time decisions); stock option programmes in start-ups; and shares granted by shareholders to employees. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v87i2.2315
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93765
Updated:
2022-03-15 19:35:28
Metrics:
Views: 7
Export: