WEB 5.0 saityno galimybės pritaikant jį komandomis grįsto mokymo(si) strategijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
WEB 5.0 saityno galimybės pritaikant jį komandomis grįsto mokymo(si) strategijai
Alternative Title:
Possibilities of Web 5.0 by adapting it to a team-based learning strategy
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2021, Nr. 1 (86), p. 151-167
Keywords:
LT
Komandinis mokymas(is); Aukštasis mokslas; Virtuali aplinka; Saityno 5.0 technologijos.
EN
Team-based learning; Higher education; Virtual learning environment; Web 5.0 technologies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas komandomis grįsto mokymo(si) strategijos elementų pritaikymas virtualiai aplinkai, taikant Web 5.0 saityno technologijas. Komandomis grįsto mokymo(si) strategija pasirinkta dėl jos efektyvumo aukštajame moksle. Web 5.0 saityno edukacinės technologijos pasirinktos dėl neabejotinos jų ateities perspektyvos. Tiek minėta strategija, tiek saitynas pasirinkti, nes laiduoja ateityje būtinų kompetencijų ugdymą. Atliekant tyrimą sukurtas ir įvertintas mokymo(si) strategijos prototipas. Apžvelgtos Web 5.0 saityno technologijų, susijusių su dirbtiniu intelektu, galimybės plėtojant sukurtą prototipą. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the application of elements of a team-based learning strategy to a virtual environment by creating a prototype that uses Web 5.0 technologies. The team-based teaching / learning strategy was chosen due to its popularity and proven effectiveness in higher education. Web 5.0 web educational technologies have been chosen because of their undoubted future perspective. Both the aforementioned strategy and the Web 5.0 technologies are chosen because they guarantee the development of the competencies necessary in the future (critical thinking, communication, collaboration, creativity, etc.) A prototype was developed and evaluated during the study. The possibilities of Web 5.0 web technologies related to artificial intelligence in the development of the developed prototype are reviewed. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v86i1.2265
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Mokymosi universitete strategijos - praktika ir problemos / Vaiva Zuzevičiūtė. Pedagogika. 2006, 81, p. 89-95.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93760
Updated:
2022-03-15 19:29:57
Export: