Learning needs of the population as a premise for the realization of the learning city: a comparative analysis of the cities of Kaunas, Šiauliai and Utena

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Learning needs of the population as a premise for the realization of the learning city: a comparative analysis of the cities of Kaunas, Šiauliai and Utena
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2004, Nr. 4 (46), p. 33-43
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Utena; Lietuva (Lithuania); Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTBesimokanti bendruomenė – tai bendruomenė, kurioje verslas ir pramonė, mokyklos, universitetai, profesinės ir kitos organizacijos, savivaldybė glaudžiai bendradarbiauja fizine, ekonomine, kultūrine ir intelektualine prasmėmis, šitaip sudarydamos žmonėms malonią vietą gyventi. Kuriant besimokantį miestą, kurio esmė – besimokanti bendruomenė, svarbu nustatyti kokie yra gyventojų mokymosi poreikiai, jų žinojimas bei skirtingų meištų specifikos nagrinėjamu aspektu įvertinimas įgalina numatyti konkrečius žingsnius besimokančio miesto link. Trims Lietuvos miestams – Kaunui, Šiauliams ir Utenai – pasirinkus vystymosi į besimokantį miestą strategiją, tampa aktualu žinoti šių miestų gyventojų mokymosi poreikius besimokančio miesto idėjos realizavimo kontekste. Straipsnyje keliamas tikslas – nustatyti ir palyginti Kauno, Šiaulių ir Utenos gyventojų mokymosi poreikius.Reikšminiai žodžiai: Besimokantis miestas; Mokymosi poreikiai; Learning city; Learning needs.

ENLearning society is a structure where business and industry, schools, universities, vocational and other organizations, and municipalities are closely cooperating on physical, economical, cultural and intellectual levels allowing people to live in a pleasant environment. While creating a learning city with a learning society it is essential to determine learning demands of people. Ability to explore people’s demands and evaluation of different cities allows foreseeing certain steps towards a learning city. When Kaunas, Šiauliai and Utena, three Lithuanian cities, chose a strategy to become a learning city, it became increasingly relevant to familiarise with learning demands of the city in the context of realisation of the learning city idea. The aim of the article is to determine and compare the demands of the learning demands of three cities – Kaunas, Utena and Šiauliai.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Sociological analysis of motives and factors for continuous adult education in Lithuania / Eglė Butkevičienė, Irena Luobikienė. Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 3 (40), p. 120-125.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9373
Updated:
2018-12-17 11:21:12
Metrics:
Views: 11
Export: