Lithuanian researchers as users of the internet: looking for positive changes

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian researchers as users of the internet: looking for positive changes
In the Journal:
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Internetas / Internet.
Summary / Abstract:

LTSpartus informaciniu technologijų vystymasis užtikrina efektyvią mokslines informacijos sklaidą ir plėtrą. Tačiau tuo pačiu metu informacijos gausa sukuria naujas problemas: lengva pasimesti dideliuose informacijos kiekiuose ir sunku atsirinkti patikimą, kvalifikuotą informaciją. Siekiant išspręsti šia problemą būtina sukurti veiksmingas informacijos paieškos priemones, išplėsti bei sistemizuoti informacijos specialistų paslaugas bei siekti efektyvesnio informacijos ir švietimo paslaugų integravimo. Šio darbo tikslas- įrodyti, kad informacijos ir švietimo paslaugų integravimas universitete užtikrina veiksmingesnę informacijos duomenų bazių veiklą. Tyrimo metodologija grindžiama mokymosi aplinkos koncepcija, pagal kuria asmuo kiekvieną aplinką sugeba priimti kaip savo mokymosi aplinką. Projektų duomenų bazė, sukurta PERINE projekto ir skirta mokslininkams ir doktorantūros studentams, pasižymi tokia mokymosi aplinka. Šiame darbe pristatomi tyrimo, atlikto PERINE projekto metu 2002-2004 metais. Rezultatai pateikia mokslininkų informacijos paieškos metodus ir kaip jie kito per tam tikra laiko tarpą. Tyrimas, atliktas Kauno technologijos universitete, atskleidžia, kaip Lietuvos mokslininkai naudoja informacinių technologijų duomenų bazes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tyrėjai; Interneto naudotojai; Researchers; Users of the internet.

ENRapid development of IT ensures increasingly effective communication of scientific information. An exponential growth of information raises new problems, which could be resolved creating efficient information search means, expanding services, and seeking greater efficacy in integrating informational and educational services. The current presentation aims at providing evidence for integration of informational and educational services at university enables higher effectiveness of databases. The methodology of the research has been grounded in the concept of a learning environment enabling an individual to recognize any environment as his/her learning environment. A database, created by the PERINE project for researchers and Ph.D. candidates, has served as an environment for such learning. This learning environment is considered to be relevant for scientific research, since any process of knowledge creation is grounded in researcher's learning, comprised of analyzing knowledge created by others and creating one's own knowledge (Bowden, 1998). The paper introduces results of the investigation carried out in the frame of PERINE in 2002-2004. Results reveal the practices of researchers' information search and the change in these habits during the given period. The work presents results of a case study carried out at Kaunas University of Technology (KTU) in 2004. Research results reveal how Lithuanian researchers use IT-based information databases. Field research was carried out in the context of the problems raised. It was presented as a case study of doctoral studies in educational science at KTU: Ph.D. candidates were assigned a task to be best completed using a PERINE database. Results of the survey presented allow the substantiation of the aim raised by the presentation.

ISSN:
0007-0637
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9368
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 12
Export: