Savivaldos samprata lietuvių katalikų intelektualų darbuose (XX a. pr.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldos samprata lietuvių katalikų intelektualų darbuose (XX a. pr.)
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2006, 48, p. 184-195
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Savivalda; Valstybė; Visuomenė; Bažnyčia; Politinė demokratija; Teisingumas; Respublika; Santarvė; Self-government; State; Society; Church; Political Democracy; Justice; Solidarity; Respublica.
Keywords:
LT
Bažnyčia / Churche; Politinė demokratija; Respublika; Santarvė; Savivalda; Teisingumas; Valstybė / State; Visuomenė.
EN
Church; Justice; Political Democracy; Respublica; Self-government; Society; Solidarity.
Summary / Abstract:

LTXX a. pradžioje augant tautinei savimonei ir stiprėjant lietuvių siekiui atgauti laisvę ir nepriklausomybę, tarp katalikų intelektualų kilo būtinumas aiškintis, kokiais pagrindais turėtų remtis būsimos nepriklausomos Lietuvos visuomeninio ir valstybės gyvenimo sutvarkymas. Kaip turėtų atrodyti pats visuomenės sutvarkymas, kuriam esant vyrautų kooperacijos ir bendradarbiavimo, o ne klasių kovos dvasia, nebūtų leista koncentruotis pernelyg didelei valdžiai viršūnėse ir kėsintis į prigimtines žmogaus teises? Straipsnyje atskleidžiama žymių to meto katalikų intelektualų (A. Kaupo, S. Šultės, J. Staugaičio, K. Šaulio ir kitų) puoselėta savivaldos samprata ir efektyvaus valstybės valdymo modelio paieškos. Parodoma, kad akcentuodami žmogaus prigimtinių teisių (tarp jų - ir teisės rinkti bei būti išrinktam, o išrinkus - nuolat atsiskaityti savo rinkėjams) prioritetą ir būtinumą jas gerbti, katalikai gynė individą tiek nuo autokratinės, tiek nuo totalitarinės valstybės ("proletariato diktatūros") visagalybės. Šitaip jie puoselėjo demokratijos ir atitinkamo visuomenės bei valstybės gyvenimo sutvarkymo poreikį. [Iš leidinio]

ENIn the beginning of the 20th century, growing national self-awareness and increasing willingness to restore the freedom and the independence forced catholic intelligentsia thinking about what system should form a basis of social and state life of independent Lithuania in future. How the social system should look like in order to ensure the atmosphere of cooperation and partnership rather than class conflicts, and dismiss too large concentration of power in the top level endangering natural rights of humans? The article discloses the concept of local governments and searches for efficient state management model nurtured by famous catholic intelligentsia of that time (A. Kaupas, S. Šultė, J. Staugaitis, K. Šaulys, and other). It shows that Catholics protected individuals from both autocratic and totalitarian (the dictatorship of proletariat) powers of the state by stressing the priority of natural rights of humans (including the right to elect and to be elected as well as to be responsible before the electorate when elected). By this way, they nurtured the need for democracy and the appropriate system of social and state life.

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9352
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: