Concequences of the membership in the European Union on the Lithuanian economy : public opinion polls results

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Concequences of the membership in the European Union on the Lithuanian economy: public opinion polls results
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Darbas / Labour. Work; Pinigai. Valiuta / Money. Currency; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTPožiūriai į Lietuvos narystę Europos Sąjungoje iki referendumo labai priklausė nuo ekonominių lūkesčių: dominuojant nerimui dėl ekonominės ateities sparčiai daugėjo euroskeptikų ir atvirkščiai. Per pirmuosius du Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metus nebuvo kokybinio BVP, pensijų, darbo užmokesčio, užsienio investicijų augimo šuolio. Kita vertus, palankumas narystei per du metus beveik nepasikeitė, t.y. gyventojai nenusivylė naryste. Pagrindinės to priežastys yra sumažėjusi bedarbystė ir galimybės dirbti užsienyje. Tačiau gyventojai mato ir negatyvias narystės puses. Pirmiausia tai kainų augimas. Kainų augimo bijomasi ir ateityje, dėl šios priežasties pirmaisiais narystės metais Lietuvoje buvo daugiau euro įvedimo priešininkų, o ne šalininkų, daug skeptikų buvo ir tarp verslininkų. Be kainų augimo respondentai nurodo ir kitas gyvenimo sritis, kur padėtis pablogėjo: santykiai su Rusija, kova su korupcija, nusikalstamumas. Vertinant bendrai, gyventojai mato daugiau narystės privalumų, o ne trūkumų. Daugelis mato pagerėjimą žemės ūkio srityje, o būtent žemės ūkio ateitis buvo viena iš didžiausių baimių iki referendumo. Pagal “Eurobarometro” duomenis Lietuva yra viena iš labiausiai narystę vertinančių šalių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Eurointegracija; Viešosios nuomonės tyrimai; Euro įvedimas; Darbo rinka; Eurointegration; Opinion polls; Economy; Introduction of Euro; Employment.

ENPositions on the Lithuanian membership in the European Union before the referendum were to a large extent influenced by economic expectations—dominating concerns about the economic future were rapidly increasing the number of Eurosceptics or on the opposite. The first two years of Lithuania’s membership in the European Union have not seen any qualitative leap in GDP, pensions, salaries, foreign investments. On the other hand, favourable opinions on the membership have not changed significantly over the two years, i.e. the population has not become disappointed in the membership, mostly due to decreased unemployment and opportunities to work abroad. Nevertheless, the residents also see some negative sides of the membership, firs of all, increasing prices. Prices rises in the future remain a concern, thus, during the first years of the membership, there were more opponents of the introduction of the euro in Lithuania than supporters, including many sceptics among businessmen. In addition to rising prices, the respondents also note other life areas where the situation has become worse: relationships with Russia, fight against corruption, crime. In general, the population tends to see more advantages than disadvantages in the membership. Many note an improvement in agriculture, in particular bearing in mind that the future of agriculture had been one of the major fears before the referendum. According to Eurobarometre, Lithuania is among the countries that appreciate its membership most of all.

ISBN:
8071441511
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9344
Updated:
2013-04-28 16:57:00
Metrics:
Views: 11
Export: