Competitive analysis of the freight transport sector Lithuanian case analysis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Competitive analysis of the freight transport sector Lithuanian case analysis
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Transportas / Transport.
Summary / Abstract:

LTAplinkos pažinimas yra viena iš galimybių stiprinti įmonės konkurencinį pranašumą ir įtvirtinti jį rinkoje stiprėjančios konkurencijos sąlygomis. Lietuvos krovinių gabenimo paslaugų sektorius apibūdinamas kaip veikiantis didelės konkurencijos aplinkoje. Krovinių pervežimas yra vienas iš dominuojančių subsektorių Lietuvos transporto sektoriuje, kuris sukuria 12-14 proc. BNP, jame dirba apie 6-7 proc. darbuotojų ir veikia apie 1150 įmonių. Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra išanalizuoti Lietuvos krovinių vežimo paslaugų sektoriaus konkurencingumą. Straipsnį sudaro keturios dalys. Pirmoje dalyje konceptualiai apžvelgiami sektoriaus konkurencingumą įtakojantys pramonės lygio veiksniai ir įmonės bruožai. Toliau aprašomas Lietuvos transporto sektorius, pateikiama tyrimo metodologija ir Lietuvos transporto organizacijų tyrimo rezultatai. Pasitelkiant konkurencinės analizės veiksnius, analizuojama Europos Sąjungos įtaka Lietuvos transporto kompanijų konkurencijai. Nors krovinių pervežimo sektorius yra vienas iš didžiausių Lietuvos transporto sektoriuje, užsienio investuotojai vengia investuoti arba steigti bendras įmones. Tyrimo duomenys leidžia daryti išvadą, kad Lietuvos krovinių pervežimo kompanijų konkurencingumas priklauso nuo šių kompanijų dydžio ir specializacijos. Didžiausią konkurenciją sudaro kompanijos, turinčios nuosavą transportą. Ekspeditoriai nėra rimti konkurentai bet kokio dydžio kompanijai. Analizuojant kompanijos lygio veiksnius nustatyta, kad didžiausią įtaką firmos konkurencingumui daro techninės inovacijos ir paslaugos kokybė.Reikšminiai žodžiai: Transporto sektorius; Kompetencijų analizė; Lietuvos atvejų analizė; Transport sector; Competitive analys; Lithuanian case analysis.

ENAcknowledgement of environment is one of possibilities for strengthening the competitive advantages of enterprise and entrenching it in the market on the terms of intensifying competition in the majority of economics ' sectors. Lithuanian freight transport services sector is characterized as sector acting on the terms of high rivalry. Freight transport is one of the dominating sub-sectors of the Lithuanian transportation sector, which creates 12-14 % of GNP, employing around 6-7 % of employee and operating in 1150 enterprises. There are trends of freight transport sectors in Lithuania presented here. An importance of enterprises' size and specialization on the terms of intensifying competition developed. On the base of the results of survey, during which 349 freight transport services enterprises were inquired, an analysis of alteration of competitive environment - needs of customers and power of suppliers, an influence of rivals and substitutes, formatting of barriers for new rivals, also an influence on competitiveness of freight transport services enterprises and development of sector - is made. [From the publication]

ISBN:
9789514470318
Related Publications:
Konkurencingo tarptautinio krovinių gabenimo paslaugų paketo formavimo politika Lietuvoje / Vytautas Petras Vengrauskas, Neringa Langvinienė. Ekonomika. 2003, t. 63, p. 144-161.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9307
Updated:
2016-12-03 20:27:37
Metrics:
Views: 22
Export: