Регламентирование бухгалтерского учета в Литве

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Регламентирование бухгалтерского учета в Литве
Alternative Title:
Regulation of accounting in Lithuania
In the Journal:
Latvijas Universitātes raksti [LU Raksti] [Acta Universitatis Latviensis]. 2006, Sēj. 702, p. 171-186
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting.
Summary / Abstract:

LTDarbe aptariama Lietuvos apskaitos sistemos raida. Apibrėžtas tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos apskaitos sistemos pokyčius nuo 1990 m. Darbas pagrįstas normatyvinių dokumentų analize. Tyrimo metu išskirta, kad apskaitos sistemos vystymasis gali būti nagrinėjamas atsižvelgiant į istorinius laikotarpius: (1) iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo; (2) laikotarpiu tarp dviejų pasaulinių karų ir Antrojo pasaulinio karo metu (1919-1945 m.); (3) Sovietų valdžios metu (1946-1989 m.); (4) apskaitos reorganizavimo metu, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę (1990-2001 m.); (5) integracijos į Europos apskaitos sistemą laikotarpiu (nuo 2002). Kita tyrimo kryptis apima Lietuvos apskaitos sistemos analizę, atsižvelgiant į esminius pasiekimus, kurie buvo įgyvendinti kuriant apskaitos teoriją ir praktiką. Atsižvelgiant į tai, kad tyrimo metu atskleista ypatinga dviejų paskutiniųjų istorinių laikotarpių svarba, plėtojant Lietuvos apskaitos sistemą, pastarųjų analizė atlikta išsamiau. Pastebėta, kad Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu esminis pirmasis apskaitos pertvarkymo etapo įvykis – Vyriausybės nutarimas „Dėl apskaitos organizavimo ir ataskaitų teikimo“ ir imtas ruošti įstatymas dėl apskaitos principų registracijos, kurie būtų pagrįsti pasaulio praktika ir teorija, tarptautiniais standartais ir gairėmis. Išskirta, kad pagrindinis apskaitos integravimo į Europos apskaitos sistemą tikslas – bendrųjų apskaitos standartų parengimas.Reikšminiai žodžiai: Apskaita; Apskaitos vystymas Lietuvoje; Buhalterine apskaita; Buhalterines apskaitos vystimasis Lietuvoje; Reglamentavimas; Reguliavimas; Accounting; Development of accounting in Lithuania; Regulation.

ENIn this work the evolution of the accounting system in Lithuania is discussed. First of all development of the accounting system can be analyzed taking into account the following historical periods: 1) Before declaration of the independence of Lithuania; 2) during the period in between the two World Wars and within the Second World War (1919-1945); 3) during the Soviet authority (1946-1989); 4) reorganization of the accounting after restoration of the Independence of Lithuania (1990-2001); 5) Period of the integration into the European accounting system (since 2002: Mackevicius,2002). The second task of this work is to analyze the Lithuanian accounting system taking into account the main achievements which have been reached in the development of the theory and practice of accounting. It is shown that the two last historical periods have had a crucial role in the development of Lithuanian accounting, therefore these periods are analyzed in more detail. The report is based on the analysis of normative documents which have had a significant effect upon the development of the accounting system Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1407-2157
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9301
Updated:
2013-04-28 16:56:22
Metrics:
Views: 8
Export: