Lietuvos ir Rusijos ekonominiai ryšiai: globalus fonas, nacionaliniai ir grupiniai interesai pozityvinės ekonomikos požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ir Rusijos ekonominiai ryšiai: globalus fonas, nacionaliniai ir grupiniai interesai pozityvinės ekonomikos požiūriu
Alternative Title:
Economic Ties Between Lithuania and Russia: Global Background, National and Group Interests from Positive Economy Perspective
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2006, t. 4, p. 179-202
Keywords:
LT
Diplomatija / Diplomacy.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje autorė siekia įvertinti dviejų valstybių ekonominį bendradarbiavimą, ypač kuro–energetikos srityje, pozityvinės ekonomikos požiūriu, grindžiamu ne normatyviniais teiginiais, o statistikos rodikliais, skaičiavimais, sentencijomis ir pavyzdžiais. Kryptingai analizuojamos 2004–2005 metų Lietuvos ir Rusijos ekonomikos tendencijos, įvykiai ir faktai, susiję su Lietuvos kuro–energetine sistema, stengiantis išryškinti šios srities svarbą Lietuvos nacionaliniame ūkyje, paaiškinti atskirų sprendimų priežastis, atskleisti jų strategus ir vykdytojus, galimas pasekmes ekonomikos plėtrai ir gyventojų ekonominiam saugumui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Globalus fonas; Nacionaliniai interesai; Diplomatija; Global background; National interests; Diplomacy; Rusija (Russia).

ENThe author of this article seeks to evaluate the economic cooperation between two countries, especially in the area of fuel energy, from the perspective of positive economy. This perspective is not based the normative statements but rather on statistical data, calculations, and examples. The analysis covers the tendencies of Lithuanian and Russian economies for the period of 2004–2005, facts and events related to Lithuanian fuel energy system. It also highlights the importance of this area for Lithuania’s national economy, explains the rationale behind particular solutions, and points out their strategists and implementers as well as possible consequences for economy development and for the economic security of the population.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Diplomatinė aporija : tarptautinė Lietuvos ir Rusijos santykių normalizacijos perspektyva / Gediminas Vitkus. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 220 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9300
Updated:
2018-12-17 11:51:36
Metrics:
Views: 7
Export: