Diskusijos Lietuvoje dėl ES plėtros į rytus: Turkijos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Diskusijos Lietuvoje dėl ES plėtros į rytus: Turkijos atvejis
Alternative Title:
Lithuanian Discussions Regarding Enlargement of the EU to the East: Turkey Case
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2006, t. 4, p. 145-160
Keywords:
LT
Turkija (Turkey); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTTurkija į ES vartus beldžiasi jau bemaž keturis dešimtmečius, bet iki 2004 m. Lietuvoje buvo girdėti tik to beldimosi aidas. Lietuvai tapus ES nare, Turkijos narystės Sąjungoje klausimas buvo iškart įtrauktas į Lietuvos valdžios darbotvarkę. Aukščiausi valstybės pareigūnai suskubo patikinti tiek piliečius, tiek pasaulį, jog Lietuva remia Turkijos siekį, tuo tarpu opozicinės (dešiniosios) partijos išreiškė susirūpinimą diskusijų šiuo klausimu stoka tiek Seime, tiek Vyriausybėje, tiek visuomenėje. Visuomenės, į kurią Lietuvos valdžia kol kas niekaip nesikreipė, nuomonė nėra išsikristalizavusi. Apžvalgininkai, rašantys šia tema, linkę Turkiją vaizduoti kaip demoną ir ja praktiškai bauginti plačiąją visuomenę. Panašu, kad tarp paprastų piliečių įsivyrauja pasyvios ir negatyvios nuotaikos, kurios referendumo atveju galėtų tapti potencialiu „ne“ Turkijos narystei bloke. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Turkija; Opozicija; Visuomenė; EU; Turkey; Opozituon; Society; Europos Sąjunga (European Union).

ENTurkey has been knocking on gates of the EU for almost four decades but only the echo of knocking was heard Lithuania until 2004. Upon Lithuania’s accession to the EU, the issue of Turkey’s membership was included into the agenda of Lithuanian Government. The highest ranking state officials hurried to ensure the citizens as well as the world that Lithuania supports the aim of Turkey’, meanwhile opposition (right wing) parties expressed their concern regarding the lack of discussions on the issue in Seimas, Government, and the public. Opinion of the public, which wasn’t yet addressed by the Government of Lithuania, has not yet been revealed. Reviewers that write on this topic inclined depicting Turkey as a monster and frighten the wide public. It seems that among simple citizens passive and negative moods predominate, which might turn into potential “no” for membership of Turkey.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9299
Updated:
2018-12-17 11:51:36
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: