Karininkas - pedagogas ir vadas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karininkas - pedagogas ir vadas
In the Journal:
Karo archyvas. 2006, 21, p. 67-116
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama karininkų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistema tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje, nagrinėjami karininko asmenybės bruožai ir profesinės veiklos psichopedagoginiai bruožai, kurie iki šiol mokslinėje literatūroje nebuvo tyrinėti. Tarpukario Lietuvoje buvo daug padaryta norint išugdyti kvalifikuotą ir įvairiapusiškai išsilavinusį karininkų korpusą. Tuo rūpinosi įvairios mokymo įstaigos bei karininkų klubai. To meto karių spaudos publikacijose buvo piešiamas idealaus kario vaizdinys, tačiau nevengta paminėti ir karininko autoritetui kenkiančių trūkumų. Karininko profesinę veiklą analizavusių publikacijų autorių paprastai išskiriamos profesinės veiklos kryptys yra šios: karinis auklėjimas, karinis mokymas (rengimas) ir karinis vadovavimas, kurių prioritetas taikos ir karo metu buvo nevienodas. Lietuvos karininko asmuo šalies vadovybei ir visuomenei buvo pavyzdingo, tautai atsidavusio, garbingo piliečio įsikūnijimas. Savo ruožtu karininkas turėjo šiuos lūkesčius pateisinti.Reikšminiai žodžiai: Karininkija; Officers.

ENThe article discusses the system of preparing and training military officers in independent Lithuania during the interwar, and analyses personal features of military officers as well as psychopedagogical features of their professional activities that were not analysed in scientific literature so far. The interwar Lithuania put a lot of efforts on developing well-qualified and comprehensively educated military officers’ class. Various education institutions and military officers’ clubs took care of this issue. Military press publications of that time depicted the ideal military officer, but did not avoid showing shortages that harm the authority of military officers. Authors of the publications analysing professional activities of military officers defined such areas of their activities: military education, military training (preparation), and military management; the priorities of such activities differed depending on time – peace or war. The image of Lithuanian military officers should involve features of government, society, and nation committed, exemplary and honest person. The military officers had to meet such expectations.

ISSN:
1392-6489; 2424-6123
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9292
Updated:
2018-12-17 11:51:35
Metrics:
Views: 21    Downloads: 5
Export: