Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginės kryptys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginės kryptys
Alternative Title:
Strategic Directions of Development of Lithuanian Small and Medium Businesses
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra; Development of small and medium busimess.
Keywords:
LT
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra.
EN
Development of small and medium busimess.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama smulkaus ir vidutinio verslo esamos situacijos analizė, atliekama stipriųjų ir silpnųjų pusių, galimybių ir grėsmių analizė, įvertinant Statistikos departamento pateikiamus duomenis bei bendrąją šalyje susidariusią situaciją. Pateikiama SVV sektoriaus plėtros vizija bei valstybės misija, pagrindinės SVV sektoriaus plėtros strateginės kryptys pagrindinėse srityse (naujų įmonių steigimo, veikiančių įmonių skatinimo, regioninės plėtros, darbuotojų kvalifikacijos, smulkaus ir vidutinio verslo infrastruktūros, paramos), įvertinami plėtros iki 2015 metų etapai. [Iš leidinio]

ENThe article offers analysis of the current situation with small and medium businesses, analysis of strengths and weaknesses, opportunities and threats evaluating data of the Department of Statistics and the overall situation in the country. A vision of the SME sector development and the mission of the state are presented focusing on major strategic directions in development of the SME sector (establishment of new enterprises, encouragement of active enterprises, regional development, employee qualifications, infrastructure of small and medium businesses, support) evaluating periods of development up to 2015.

ISBN:
9955092750
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9274
Updated:
2020-07-30 20:20:25
Metrics:
Views: 37
Export: