Moksleivių sportavimo ir fizinio aktyvumo laisvalaikiu sąsajos su socialiniais ekonominiais veiksniais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių sportavimo ir fizinio aktyvumo laisvalaikiu sąsajos su socialiniais ekonominiais veiksniais
Alternative Title:
  • Connection of pupils’ going in for sports and physical activity during their free time with social economic factors
  • Links of pupils' sports and physical activity at their leisure time with social economic factors
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2007, Nr. 1 (64), p. 44-50
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTTyrimu siekta nustatyti moksleivių sportavimo ir fizinio aktyvumo sąsajas su socialiniais ekonominiais veiksniais. [...] Šeimos socialinė ekonominė padėtis buvo vertinama pagal tėvų įsidarbinimo, išsilavinimo rodiklius ir moksleivių gyvenimo sąlygas. Atliekant tyrimą sudaryta nepriklausoma atsitiktinė imtis, reprezentuojanti Kauno miesto 6, 8 ir 11 klasių moksleivių populiaciją — 1162 (534 berniukai ir 628 mergaitės) Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų moksleiviai. [...] Apklausa neatskleidė sąsajų tarp moksleivių amžiaus ir sportavimo. Taip pat nenustatytas skirtumas tarp sportuojančių berniukų ir mergaičių. Tyrimo duomenimis, vidutiniškai sportuoja penktadalis moksleivių. Labiau su moksleivių amžiumi susijęs jų fizinis aktyvumas laisvalaikiu, t. y. šeštokai aktyvesni negu vienuoliktokai. [...] Berniukai yra aktyvesni nei mergaitės šeštose (p <0,001) ir aštuntose (p <0,01) klasėse. Moksleivių sportavimas mažai susijęs su socialiniais ekonominiais veiksniais [...]. Laisvalaikiu fiziškai aktyvesni tie vyresniųjų klasių moksleiviai, kurių abu tėvai turi aukštąjį išsilavinimą (p <0,05). Tuo tarpu vertinant moksleivių fizinį aktyvumą laisvalaikiu pagal jų gyvenimo sąlygas išsiskyrė aštuntokai, t. y. aktyvesni geresnes sąlygas turintys negu prastesnėmis gyvenantys (p <0,01). Tyrimas parodė, kad tėvų įsidarbinimo rodikliai mažai susiję su moksleivių fiziniu aktyvumu laisvalaikiu ir nepriklauso nuo jų amžiaus. Todėl tolesniais tyrimais analizuojant fizinio aktyvumo veiksnius reikėtų įvertinti tėvų darbo pobūdį ir jo sąsajas su šeimos pajamomis. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Mokinių fizinis aktyvumas laisvalaikiu; Sportavimas; Šeimos socialinis ekonominis statusas; Pupils’ physical activity at their leisure time; Participation in sports; Social economic status of family.

ENThe investigation seeks to determined connection of pupils’ going in for sports and their physical activity with economic factors. [...] The social status of a family was valued according to the indicators of parents’ employment, education and living conditions of the pupils. 1162 pupils (534 boys and 628 girls) of Kaunas schools of general education and high schools of the 6th, 8th and 11th forms were investigated. [...] The survey did not reveal any connection between the pupils’ age and going in for sports. The difference in boys and girls’ doing sports was not determined either. According to the data of the investigation, approximately one fifth of the pupils go in for sports. Physical activity during their free time is related more to the pupils’ age, that is, the sixth form pupils are more active than the 11th form pupils [...]. Boys are more active than girls in the sixth (p <0,001) and eighth forms (p <0.01). The pupils’ doing sports is insignificantly related to social economic factors [...]. During their free time those pupils of higher forms are more active whose both parents have higher education (p <0.05). Whereas when evaluating physical activity of pupils during their free time according to their living conditions, the eighth form pupils distinguished themselves, that is, the pupils whose living conditions are better are more active than those who live in worse living conditions (p <0.01). The investigation showed that indicators of parents’ employment are related to physical activity of pupils during their free time insignificantly and do not depend on their age. Therefore when analysing factors of physical activity by further it would be expedient to evaluate the nature of parents’ work and its relation to the family’s income.

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9261
Updated:
2022-11-06 14:37:55
Metrics:
Views: 24
Export: