Manifestation of values of liberal education in study system of technological university experiencing transformation

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Manifestation of values of liberal education in study system of technological university experiencing transformation
Summary / Abstract:

LTRemiantis prielaida, kad svarbiausias universiteto tikslas yra suteikti humanitarinį išsilavinimą, garantuojantį asmens intelektualinį išsilaisvinimą, straipsnyje siekiama atsakyti į klausimus, kokios yra humanitarinio išsilavinimo problemos ir galimybės technologiniuose universitetuose, kaip deklaruojamos humanitarinio išsilavinimo vertybės pasireiškia universiteto studijų sistemoje, ar deklaracijos oficialiuose dokumentuose atitinka kasdienybę? Straipsnio tikslas - išanalizuoti humanitarinio išsilavinimo vertybių pasireiškimą technologinio universiteto studijų sistemoje (nagrinėjamas Kauno technologijos universiteto atvejis). Straipsnyje teoriškai pagrindžiama humanitarinio išsilavinimo svarba universiteto studijų sistemoje bei pristatomas pilotinis tyrimas, kuriuo siekta atskleisti studentų požiūrį į humanitarinio išsilavinimo padėtį šiame universitete. Tyrime dalyvavo 200 bakalauro studijų studentų, besimokančių keturiuose fakultetuose. Rezultatų analizė atskleidė, kad studentai numato, kaip profesinėje karjeroje pritaikyti universitete įgytus įgūdžius. Galima kelti prielaidą, kad jiems yra svarbu humanitarinio išsilavinimo vertybės. Komunikacijos, bendradarbiavimo, motyvacijos įgūdžių reikšmingumas rodo, kad studentai vertina gebėjimą būti lanksčiu šiandieniniame gyvenime.

ENThe first part of the paper presents a discussion on the conservative and radical conceptions of liberal education values in higher education, the changes in this tradition conditioned by the peculiarities of the development of higher education institutions (R. Barnett, 1990). The second part of the paper presents content analysis of the documents regulating study system and identifies possibilities and problems of manifestation of liberal education values in me studies of technological universities which experience transformation. The third part gives the analysis of the results of me survey whether manifestation of declared values of liberal education corresponds to the reality. [From the publication]

Related Publications:
Manifestation of liberal education in Technological University studies : lecturers' approach / Jolita Horbačauskienė, Dalija Gudaitytė. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 1 (22), p. 64-72.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9260
Updated:
2019-02-08 20:32:44
Metrics:
Views: 11
Export: