Globalizacijos įtaka socialiniam saugumui Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globalizacijos įtaka socialiniam saugumui Lietuvoje
Alternative Title:
  • Globalization's Impact on Social Security in Lithuania
  • Impact of globalization to social security in Lithuania
In the Book:
Regioninio bendradarbiavimo saugumas / sudarytojas ir atsakingasis redaktorius Antanas Makštutis. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2005. P. 190-200
Keywords:
LT
Saugumas / Safety.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant globalizaciją ir globalizacijos procesų įtaką socialiniam saugumui, pagrindinis dėmesio objektas yra žmonių ir valstybės gerovė. Ši gerovės įgyvendinimo idėja iškelia bent dvi reikšmingas problemas: pirma, kaip didinti gerovės lygį valstybės mastu ir išlaikyti jį panašų arba didesnį nei kitose valstybėse, su kuriomis vyksta ekonominis, socialinis ir politinis bendradarbiavimas kuriant globalias sistemas; antra, kaip pasiekti aukštą ir vienodą socialinį saugumą visose visuomenės grupėse, net ir tose, kurių charakteristikos didina riziką socialinio saugumo užtikrinimui. Straipsnyje aptariami du šių problemų sprendimo būdai. Pirmasis būdas yra susijęs su globaliomis socialinio saugumo užtikrinimo sistemomis, antrasis apima nacionalines saugumo sistemas. Šių sistemų sąveika yra pagrindinis straipsnyje pristatomo tyrimo objektas.Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Socialinis saugumas; Globalisation; Social security.

ENIn analyzing globalization and the impact of the globalization processes on social security, the main object should be the wellbeing of the people and the state. This idea of ensuring wellbeing raises at least two significant problems: first, how to increase the level of wellbeing on a national scale and maintain it on the same or higher level than that in other countries with which it is in economic, social, and political cooperation to create global systems; second, how to achieve a high and uniform social security in all the society groups, even in those that are characterized by increased risk to the maintenance of social security. The article discusses two possibilities to solve these problems. The first way is related to the global systems that ensure social security. The second includes the national security systems. The interaction between these systems is the main subject of the research presented in the article.

ISBN:
9955423315
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9257
Updated:
2013-04-28 16:55:52
Metrics:
Views: 13
Export: