Mokinių lytiškosios patirtys. Lytinio raštingumo link

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių lytiškosios patirtys. Lytinio raštingumo link
Alternative Title:
Sex ed experiences of pupils. Toward literacy in sex education
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2020, t. 45, p. 77-96
Keywords:
LT
Lytinis ugdymas / Sex education; Psichologija / Psychology; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTMokymasis apie lytiškumą susijęs su kiekvieno asmens tapatybės dalimi, nes kiekvieno asmens lyties patirtis yra autentiška. Naivu organizuojant lytiškumo ugdymą mokinius traktuoti kaip tabula rasa. Nepatenkintas seksualinių klausimų smalsumas sukuria sąlygas aklai kartoti nusistovėjusius lyčių vaidmenis, negebant kritiškai jų vertinti ir nesiformuojant įgūdžio matyti save ir kitus nestereotipiškai. Didžiausią rizikingo seksualinio elgesio riziką turi tie jaunuoliai, kurie neturi stiprių pozityvių saitų nei namie, nei mokykloje. Lytinio raštingumo puoselėjimas lytiškumo ugdymu turi tarpdiscipliniškumo elementą, apima medijų raštingumą, kritinį mąstymą, etiką, žmogaus teises, kultūros studijas, istoriją ir kt. Edukologija tampa centrine ašimi, gebančia sujungti įvairias disciplinas, kad (į)vyktų lytiškumo ugdymo procesas ir būtų formuojamas lytinis raštingumas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Seksualumas; Lytiškumo ugdymas; Lytinis raštingumas; Sex education; Sexuality; Sexual literacy.

ENLearning about sexuality relates to each individual learner’s identity, as everyone’s experience of sex is authentic. It is naive to attempt to force sex education on pupils and see them as tabulae rasae. Unsatisfied sexual (informational) curiosity creates circumstances wherein it is easy to fall into traditional gender roles with no ability to assess them critically, furthermore not having a set of skills to see oneself and others in a non-stereotyped manner. Young people who do not have strong, positive relationships either at home or at school face the highest possibility of participating in sexually risky behavior. Improving sexual literacy through sex education has an element of interdisciplinarity, as it includes media literacy, critical thinking, ethics, human rights, culture studies, history etc. Educational sciences become a hub that connects these different disciplines so as to ensure that the process of sex education is present and it is able to develop sexual literacy. [From the publication]

DOI:
10.15388/ActPaed.45.5
ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92435
Updated:
2021-03-12 16:13:10
Metrics:
Views: 43    Downloads: 6
Export: