Kunigo Prano Bieliausko kultūrinė veikla

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kunigo Prano Bieliausko kultūrinė veikla
Alternative Title:
Priest Pranas Bieliauskas’ Cultural Activity
In the Book:
Vilniaus kultūrinis gyvenimas: dvasininkų vaidmuo 1900-1945 / sudarytoja Alma Lapinskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. P. 180-187
Keywords:
LT
Kunigai; Kultūrinė veikla.
EN
Bieliauskas; Priest; Cultural activities.
Summary / Abstract:

LTKunigas Pranas Bieliauskas (188301957) – aktyvus Vilniaus krašto lietuvių veikėjas, tarpukario metais – lietuvybės saugotojas ir puoselėtojas, liaudies dainų rinkėjas. Straipsnyje, kuris parašytas remiantis kunigo dienoraščiais, atskleidžiama jo kultūrinė veikla. Visą gyvenimą kunigas Bieliauskas nenuilstamai darbavosi Vilniaus krašto lietuviškose organizacijose. Jis buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniaus miesto skyriaus vedėjas, taip pat dalyvavo Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto veikloje. 1911 m. kun. Bieliauskas tapo Vilniaus lietuvaičių Šv. Mikalojaus bendrijos tarnaičių prieglaudos valdytoju. 1913 m. jo iniciatyva buvo įkurta Vilniaus lietuvaičių Romos katalikių Šv. Zitos draugija. Čia besidarbuodamas kunigas mokė draugijos nares lietuviško rašto, lietuvių liaudies dainų, rengdavo lietuviškus teatro vaidinimus, įsteigė lietuviškų knygų bibliotekėlę. Be veiklos Vilniaus lietuviškose organizacijose, kunigas beveik visą gyvenimą rinko lietuvių liaudies dainas, kurių Vilniaus krašte surado ir užrašė apie tris tūkstančius. Kun. Bieliauskas užima svarbiausią vietą Pagudės, Dzūkijos krašto tautosakos, liaudies dainų melodijų užrašinėtojų gretose. Dalį savo surinktų dainų jis paskelbė „Varguolių dainose“. Daug jo užrašytų dainų publikuota Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidinyje „Lietuvių liaudies dainynas“. Sovietinė okupacija nutraukė įvairialypę kun. Bieliausko veiklą Vilniaus lietuvių organizacijose – jis buvo iškeltas į Valkininkus, sekamas KGB agentų.

ENPriest Pranas Bieliauskas (1883-1957) was an active figure among the Lithuanians of Vilnius region. During the years between the wars he was a preserver and cherisher of Lithuanianism, a collector of Lithuanian songs. The article, which is written on the basis of the Priest’s diaries, reveals his cultural activities. During his entire life the Priest worked tirelessly in Lithuanian organisations of Vilnius region. He was Head of the Division of the City of Vilnius of the Lithuanian Society to Help War Victims; he also participated in the activity of the Provisional Committee of Vilnius Lithuanians. In 1911 Priest Pranas Bieliauskas became manager of the Vilnius Lithuanian Maidservants’ Refuge of St Michael Community. In 1913, on his initiative the Vilnius St Zita Society of Lithuanian Women Roman Catholics was founded. While working there the Priest taught female members of the Society Lithuanian writing, Lithuanian folk songs, put up Lithuanian theatre performances, built up a library of Lithuanian books. Apart from his activities in Lithuanian organisations, the Priest collected Lithuanian folk songs throughout his entire life and in Vilnius region he found and wrote down about three thousand songs. Priest Pranas Bieliauskas occupies the most important place among the recorders of melodies of Lithuanian songs and folklore of Pagudė and Dzūkija region. He publicised a part of the songs he collected in Varguolių dainos (Songs of the Poor). The soviet occupation broke off his many-sided activities in the organisations of Vilnius region and he was transferred to Valkininkai, the KGB agents constantly kept an eye on him.

ISBN:
9789955698357
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9234
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 19
Export: