Karaliaus Liudviko Didžiojo santykiai su Lietuva

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karaliaus Liudviko Didžiojo santykiai su Lietuva
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jadvyga iš Anžu dinastijos; Lenkijos karalienė; Jogailos valdymo metai, 1386-1434; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Jadwiga of Anjou; Jogaila; Polish Queen.
Keywords:
LT
Jadvyga iš Anžu dinastijos; Jogailos valdymo metai, 1386-1434; Lenkijos karalienė; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL).
EN
Jadwiga of Anjou; Jogaila; Polish Queen.
Summary / Abstract:

LTLiudviko laikais brendo sąlygos taikiam Lietuvos krikštui. Pats Liudvikas nebuvo atsiribojęs nuo šio proceso. Priešingai, nors aplinkybės vertė jį ne kartą kariauti su Lietuva, jis pirmenybę teikė deryboms dėl taikaus krikšto. Dėl to jis net sulaukė amžininkų - krikštijimo kalaviju Šalininkų - kritikos dėl „naujo žmonių atvertimo būdo“ išradimo. Lenkijos ponų jau po Liudviko mirties atrastas taikaus Lietuvos pakrikštijimo modelis, ištekinant Liudviko dukterį Jadvygą už Lietuvos valdovo Jogailos ir išrenkant jį Lenkijos karaliumi, iš esmės atitiko Liudviko politikos metodus, nors Liudvikas savo dukrai ir Lenkijai buvo suplanavęs kitokią ateitį. Vis dėlto galima sakyti, kad Jadvygos santuoka logiškai užbaigė Liudviko pradėtą santykių su Lietuva politiką. Neatsitiktinai būtent Liudviko dukra tapo taikaus Lietuvos krikšto simboliu. [Iš leidinio]

ISBN:
9786099525501
Related Publications:
Algirdas. Senovės Lietuvos valstybininkas: jo veikla ir laikai / Algirdas M. Budreckis. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021. 399 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92146
Updated:
2022-03-03 13:07:59
Metrics:
Views: 2
Export: