Moksleivių tiriamoji veikla mokyklos aplinkoje: pagrindiniai taikymo aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių tiriamoji veikla mokyklos aplinkoje: pagrindiniai taikymo aspektai
Alternative Title:
Students’ research activity in school’s environment: the main applying aspects
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas [GU] [Natural Science Education]. 2014, vol. 11, No. 3, p. 35-41
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Geografinis takas; Tiriamoji veikla; Projektinė veikla; Geografijos dalyko ir bendrosios kompetencijos; Aplinkos pažinimas; Geographical path; Research activity; Projective activity; Geography and common competences; Environment acquaintance.
Keywords:
LT
Aplinkos pažinimas; Geografijos dalyko ir bendrosios kompetencijos; Geografinis takas; Projektinė veikla.
EN
Environment acquaintance; Geography and common competences; Geographical path; Projective activity; Research activity.
Summary / Abstract:

LTMokinių geografijos ugdymo(si) procese būtina taikyti įvairius mokymo stilius ir metodus, kurie leistų siekti, mokinių asmeninės pažangos mokymesi. Taip pat labai svarbu taikyti tokią mokymo strategiją, kuri duotų pačius efektyviausius rezultatus. Geografijos mokymas vyksta ne tik pamokoje. Didelę reikšmę geografinio pasaulėvaizdžio formavimui(si) turi mokinių praktinių užduočių atlikimas, projektinės ir tiriamosios veiklos skatinimas. Pagrindinės mokyklos bendrosiose programose yra akcentuojama, kad mokiniai atliktų tyrimus gamtoje, stebėtų aplinką savo gyvenamoje vietovėje. Atlikdami praktines užduotis aplinkoje, mokiniai turi mokėti naudotis tyrimams skirtais prietaisais ir geografinės informacijos šaltiniais, gebėti atlikti skaičiavimus vietovės planuose ir žemėlapiuose, kelti tyrimo uždavinius, patvirtinti arba paneigti tyrimo hipotezę, pateikti atlikto tyrimo išvadas. Aplinkos tyrimus mokiniai gali atlikti individualiai ir grupėje (Bendrosios programos, 2008). Didelę reikšmę aplinkos pažinimui turi mokinių tiriamieji, projektiniai darbai prie mokyklos įrengtame geografiniame take, kur mokiniai įgyja daugiau praktinių įgūdžių, įtvirtina savo teorines geografijos dalyko žinias. [Iš leidinio]

ENIn the process of geography teaching and learning it is very important to reach students’ personal progress. Geography is taught not only in the lesson. Practical tasks, projects and research activity development play major significance in geographical world wideness formation. Basic school common programmes say that students have to do research work in nature, watch their living environment. Performing practical tasks in their environment, students have to know how to use research equipments and geography information resources, formulate aims and hypothesis, give conclusions. Students’ research work in the school’s geographical path plays a great role in environmental acquaintance. Here students get more practical skills, develop their theoretical geography knowledge. [From the publication]

ISSN:
1648-939X; 2669-1140
Related Publications:
Integruotas mokomasis takas : taikymo pobūdis moksleivių gamtamokslinio ugdymo procese / Laima Railienė. Gamtamokslinis ugdymas. 2010, Nr. 2 (28), p. 29-34.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92141
Updated:
2022-03-04 17:41:35
Metrics:
Views: 8
Export: