Lotynų–lietuvių kalbų žodynėlis Sapūno ir Šulco gramatikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lotynų–lietuvių kalbų žodynėlis Sapūno ir Šulco gramatikoje
Alternative Title:
Latin-Lithuanian glossary in the 1673 Lithuanian grammar by Sapūnas and Schultz
In the Journal:
Bendrinė kalba [Standard Language]. 2020, 93, 1 pdf (35 p.)
Keywords:
LT
Šulcas; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LT1673 m. išleistoje Kristupo Sapūno ir Teofilio Šulco lietuvių kalbos gramatikoje Compendium Grammaticae Lituanicae, sutrumpintai vadinamoje Compendium, beveik visi lietuviški žodžiai išversti į lotynų kalbą, taigi joje de facto slypi 1380 vienetų lietuvių–lotynų kalbų žodynėlis. Iš šio faktinio žodynėlio ypatumų matyti, kad lietuviškus žodžius į lotynų kalbą vertė žmogus, kurio gimtoji kalba buvo vokiečių. Galima daryti išvadą, kad Sapūno rankraštyje lietuviški žodžiai buvo palikti be vertimų, o juos vėliau pridėjo Šulcas. Nepaisant smulkių vertimo netikslumų, šis žodynėlis pateikia vertingų XVII a. Mažosios Lietuvos lietuvių kalbos faktų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sapūnas; Šulcas; „Compendium“; Žodynėlis; Vertimas; Lotynų kalba; Sapūnas; Šulcas (Schultz); “Compendium”; Glossary; Translation; Latin.

ENIn the 1673 Lithuanian grammar Compendium Grammaticae Lituanicae written by Sapūnas and published by Schultz, almost all Lithuanian words are accompanied with Latin translations; thus we have a de facto Lithuanian-Latin glossary consisting of 1380 entries. Certain peculiarities of this glossary reveal that the Latin translations were added to the original text by someone who knew Lithuanian well but whose native language was German. From this a conclusion can be drawn that in the original manuscript by Sapūnas the Lithuanian words had no accompanying Latin translations, and that these were added by Schultz. Yet, despite these minor shortcomings, the glossary furnishes valuable information on Lithuanian as it was spoken in Lithuania Minor in the 17th century. [From the publication]

DOI:
10.35321/bkalba.2020.93.13
ISSN:
2351-7204
Related Publications:
Klasikinių kalbų kirčio žymėjimo įtaka lietuvių kirčio žymėjimui : disertacija / Mindaugas Strockis. Vilnius, 2007. 125 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92114
Updated:
2022-01-20 09:48:39
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: