Präsenz der Kirche in der modernen Gesellschaft am Beispiel Religionsunterricht

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Präsenz der Kirche in der modernen Gesellschaft am Beispiel Religionsunterricht
Alternative Title:
Teaching of religion as part of church’s mission in contemporary society
Authors:
In the Journal:
Soter. 2006, 18 (46), p. 57-65
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Religinis ugdymas / Religion education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje perteikiama tikybos dėstymo Vokietijoje raidos apžvalga, atkreipiamas dėmesys į pastaruoju metu stiprėjančias laicistines tendencijas išstumti tikybą iš valstybinės mokyklos programų. Kai kuriose šalyse Bažnyčios bendradarbiavimas švietimo ir ugdymo srityje grindžiamas įstatymais, kitose jos veikla toleruojama su išlygomis, dar kitose ji atskirta nuo valstybinės mokyklos. Vokietijoje tikybos mokymas yra bendras valstybės ir Bažnyčios uždavinys. Vadovaujantis sąžinės laisvės principu, mokiniams paliekama teisė atsisakyti tikybos pamokų ir sudaroma galimybė lankyti etikos pamokas. Misija įpareigoja Bažnyčią šalia kitų dalykų suvokti ir savo partnerystės visuotinio švietimo sferoje paskirtį. Naujų pokyčių akivaizdoje svarbu siekti visuomenės pritarimo, net jei tikybos dėstymas ir įteisintas įstatymu. Būtina grįsti bendradarbiavimą tarpkonfesiniu dialogu, atsižvelgti į visų visuomenės narių poreikius, ugdyti toleranciją ir skatinti pažinimą, tarpusavio supratimą. Kadangi valstybinio švietimo sistema – ir tikybos dėstomasis dalykas, kaip šios sistemos dalis, – išlaikoma valstybės, būtina pagrįsti tikybos mokymo svarbą visoms visuomenės grupėms, stengtis padaryti jį įdomiu dėstomuoju dalyku, atskleisti jo galią asmenybės brandai, atsakingai pagrįsti dėstymo turinį teologiniu ir pedagoginiu aspektu. Nuolatinė visuomenės kaita – kultūrinis daugialypiškumas, religinio išprusimo ir praktikos pokyčiai, naujas požiūris esminius klausimus – tikybos dėstymui meta naujus iššūkius, į kuriuos reikia rasti naujus atsakymus, pagrįstus gyvąja Bažnyčios Tradicija.Reikšminiai žodžiai: Tikybos mokymas; Valstybinė švietimo sistema; Vokietijos patirtis.

ENThe article analyses the historical development and the legal basis of religion teaching in German schools. The author reveals certain laicitic tendencies seeking to exclude religion teaching from general teaching programmes of public schools according to the French schooling model. The ongoing development of the society, especially cultural pluralism, changes of religion practice imply new challenges for the teaching of religion. The author comments the basic documents of the German Bishops’ Conference (issued in 1974), providing guidelines for teaching religion in public schools. He also reviews the latest documents of the German Bishops Conference (issued in 1996 and 2005) concerning the problems emerging from the deformation of the system of moral values. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9198
Updated:
2018-12-20 23:11:20
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: