Realisable didactic concepts of religious education within today's society

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Realisable didactic concepts of religious education within today's society
In the Journal:
Soter. 2006, 17 (45), p. 47-57
Keywords:
LT
Dievas; Ugdymas; Švietimas; Nuostatos.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami būdai, padedantys priartinti Dievo klausimą ir tikėjimo žinią prie šių dienų jaunimo bei vaikų, kad juos galėtume visu tuo praturtinti bei apginkluoti. Pagrindinis dalykas ugdant yra klausimas: „Kaip gyveni, kaip laikaisi?“. Religiniam ugdymui reikia elementarizacijos. Tai būdas pateikti biblinį turinį problemiškai, kai pirminiu temų dėstymo pagrindu tampa mokinių gyvenimo klausimai, o religinės temos ir tekstai priderinami prie jų. Svarbu, kad mokiniai ne tik aptartų biblinius tekstus, bet kad ir būtų skatinami oponuoti biblinei žiniai, nors tokiai pamokai yra sudėtingiau pasirengti. Esminis mokytojo uždavinys – supaprastinti sudėtingą turinį taip, kad jis tiktų konkretiems mokiniams ir atitiktų jų situaciją. Nors mokytojas dirba pagal programą ir iš anksto parengtą planą, jis turi būti pasirengęs atsižvelgti į mokinių klausimus bei poreikius bet kuriuo pamokos metu, ne pagal išankstinį planą. Tikėjimo negalima paprasčiausiai perteikti arba išmokyti, tačiau jis neįmanomas be mokymosi. Elementarizacija ir siekiama, viena vertus, sumažinti įtampą tarp tikėjimo ir mokymo(si), kita vertus, panaudoti tą įtampą taip, kad ji taptų ugdymo proceso stimulu ir jam padėtų. Straipsnyje nuodugniai aptarta elementarizacija reikalauja iš mokytojo išsamaus pasirengimo, tačiau taikant šį ugdymo metodą galima išugdyti pozityvų mokinių santykį su krikščioniškuoju tikėjimu, kurio taip reikia bendrojo lavinimo valstybinėse mokyklose. [Iš leidinio]

ENThe article is based on the author’s presentation at an international conference on the problems of Religious education at school. The article discusses the difficulties of Religious education, which is institutional and is therefore concerned with a number of practical and conceptual issues. The essential question, nevertheless, is how we can reach the young people and children today, how we can empower them with our Christian faith. In Austria, as well as elsewhere in the world, children and young people are not interested in what is being taught if their educators present things traditionally and without deeper knowledge of students’ personalities, their life and interests. Thus, we usually appear to be presenting answers, although the students do not have any questions to ask us. This article, therefore, is trying to suggest a way of bringing the biblical message and the faith closer to the actual experience of our students. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9194
Updated:
2018-12-20 23:11:20
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: