Dėl savižudybės artimojo netekusių asmenų profesionalios pagalbos siekimo veiksniai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl savižudybės artimojo netekusių asmenų profesionalios pagalbos siekimo veiksniai: disertacija
Alternative Title:
Factors of seeking professional help by the bereaved by suicide
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019.
Pages:
106 p
Notes:
Disertacija rengta 2014-2018 m. Vilniaus universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - Vilniaus universitetas, 2019. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Nusižudžiusiųjų artimieji; Gedulas; Pagalbos siekimas; Bereaved by suicide; Bereavement; Help-seeking.
Keywords:
LT
Gedulas; Pagalbos siekimas; Savižudybės / Suicides.
EN
Bereavement; Help-seeking.
Summary / Abstract:

LTDėl savižudybės artimojo netekusiems asmenims būdingos įvairios, neretai intensyvios fizinės, kognityvinės, emocinės reakcijos bei socialiniai pokyčiai, dėl kurių gali būti reikalinga tiek socialinio tinklo narių, tiek profesionalų pagalba. Pastebėta, kad gedintieji būtent po savižudybės neretai intensyviau patiria kaltę, stigmatizaciją, gėdą. Kadangi apie gedinčiųjų po savižudybės pagalbos siekimo ypatumus žinoma itin nedaug, tyrime siekėme išanalizuoti bei aprašyti su dėl savižudybės artimojo netekusių asmenų profesionalios psichologinės pagalbos siekimo elgsena susijusius veiksnius, įtraukiant ir gedului po savižudybės būdingus ypatumus. Analizuotos savijautos, nuostatų pagalbos siekimo atžvilgiu, sunkumų įveikos būdų, gedulo po savižudybės ypatumų, socialinių pokyčių bei demografinių ir su netektimi susijusių charakteristikų sąsajos su profesionalios psichologinės pagalbos siekimu po patirtos savižudybės. Tyrime dalyvavo 82 pilnamečiai asmenys per pastaruosius trejus metus netekę artimojo dėl savižudybės (64 moterys (78 %) ir 18 vyrų, amžiaus vidurkis 37,79 m., netektis patirta vidutiniškai prieš 12,23 mėn.). Tikslui pasiekti buvo pasirinktas kiekybinės ir kokybinės duomenų analizės strategijų derinimas. Rezultatai atskleidė subjektyvaus ryšio artimumo su mirusiuoju, profesionaliai psichologinei pagalbai priskiriamos vertės ir naudojimosi emocine parama įveikos strategijos vartojimo dažnumo reikšmę prognozuojant gedinčiųjų pagalbos siekimo elgesį. Taip pat pastebėta, kad asmenims, kurie kreipėsi į specialistus po netekties, buvo būdinga stipriau jaučiama kaltė, stigmatizacija bei dažniau patiriami neigiami santykių su aplinkiniais pokyčiai po savižudybės. [lvb.lt]

ENLosses involving suicide are characterized by various, often intense physical, cognitive, emotional reactions and social changes. As a result, the bereaved might be in need of support from their social network and help from professionals. As we know very little about the peculiarities of help-seeking behaviors of people bereaved by suicide, this study was aimed to analyse and describe factors related to seeking professional psychological help after the suicide of a loved one, including the specific features of grief following suicide (stronger feelings of stigmatization, shame and guilt). We analysed the link between mental health condition, attitudes towards seeking professional help, coping strategies, suicide bereavement peculiarities, social changes as well as demographic and loss-related characteristics, and seeking help from professionals after the suicide of an important person. 82 people bereaved by suicide participated in the study (64 women (78%), avr. age was 37.79 yrs., avr. time since loss was 12.23 mths.). Both quantitative and qualitative tools were used for the analysis of the research results. The study revealed that the subjective closeness of the relationship with the deceased, the value attributed to seeking professional psychological help and the frequency of using the strategy of emotional support when faced with difficulties significantly predicted the likelihood of seeking professional help after the suicide of another person. Also, the bereaved who sought professional help were characterized by stronger feelings of guilt, perceived stigmatization and more often experienced negative changes in their social relationships after the suicide. [lvb.lt]

ISBN:
9786090700839
Related Publications:
Savižudybės Lietuvoje. Sociokultūrinis kontekstas / Danutė Gailienė. Gyvenimas po lūžio: kultūrinių traumų psichologiniai padariniai / sudarytoja Danutė Gailienė. Vilnius : Eugrimas, 2015. P. 198-216. Vilnius : Eugrimas, 2015. P. 196-216.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91909
Updated:
2022-02-27 17:23:30
Metrics:
Views: 61    Downloads: 36
Export: