Elektroninės bankininkystės paslaugų plėtra ir jos ypatumai Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninės bankininkystės paslaugų plėtra ir jos ypatumai Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
E-banking and its Development in Lithuania
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
178 lap. : iliustr., lent
Notes:
Daktaro disertacija rengta 2002-2006 m. Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development of electronic banking services: peculiarities in Lithuania Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006 43 p
Summary / Abstract:

LTDarbe susisteminta mokslinė literatūra ir tyrimai elektroninės bankininkystės paslaugų vystymo tematika. Apžvelgtos elektroninės bankininkystės definicijos, ir, atsižvelgiant į autorių interpretacijas, pateikta disertantės siūloma šios veiklos samprata. Remiantis įvairiais moksliniais šaltiniais, identifikuoti pagrindiniai elektroninės bankininkystės privalumai ir trūkumai, kurie leidžia pagrįsti elektroninės bankininkystės plėtros prielaidas. Pateikta elektroninės bankininkystės paslaugų vystymo tyrimų metodologija, kurią galima naudoti vertinant įvairių šalių bankų ir bankų sistemų situaciją bei nustatant prielaidas, galimybes, kryptis elektroninės bankininkystės paslaugų vystymui. Taikant pasiūlytą metodologiją, įvertinta elektroninės bankininkystės paslaugų Lietuvoje išvystymo situacija. Identifikuoti pagrindiniai vadybiniai aspektai, kliūtys plėtojant šias paslaugas Lietuvoje. Pateikti sprendimai elektroninės bankininkystės paslaugų vystymui Lietuvoje. Susisteminta literatūra elektroninės bankininkystės paslaugų vertinimo, vystymo klausimais gali būti panaudota specializuotų kursų įvairaus universitetinio studijų lygmens studentams parengimui. Darbe pasiūlyti ir analizuojant Lietuvos bankų sektorių pritaikyti principai elektroninės bankininkystės paslaugų plėtojimui gali būti taikomi formuojant ir koreguojant viso bankų sektoriaus ir atskiro banko veiklos strategijas. [Iš leidinio]

ENThe work reviews scientific literature and research on the development of e-banking services. It reviews the definitions of e-banking and, considering authors’ interpretations, suggests the concept of such activity. Based on various scientific sources, it identifies the main advantages and disadvantages of e-banking that allow substantiating the preconditions for the development of e-banking. It also provides a methodology for researching the development of e-banking services that can be used in evaluating foreign banks and their banking systems as well as in identifying the preconditions and opportunities for the development of e-banking services. The work evaluates the status quo of e-banking services in Lithuania based on the suggested methodology. It identifies the main aspects of their management and obstacles to the development of such services in Lithuania. It offers solutions for the development of e-banking services in Lithuania. The reviewed literature on the evaluation and development of e-banking services can be used in teaching university-level courses. The principles of e-banking development that are described in the work and that were applied in analyzing Lithuania’s banking sector can be used in developing and modifying strategies for the entire banking sector or an individual bank.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9187
Updated:
2022-02-07 20:08:52
Metrics:
Views: 4
Export: