Magija bręstančios asmenybės gyvenime (XX a. II pusės - XXI a. pr. Lietuvoje) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Magija bręstančios asmenybės gyvenime (XX a. II pusės - XXI a. pr. Lietuvoje): disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
166 p. : iliustr., diagr., lent
Notes:
Disertacija rengta 2001-2006 m. Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (humanit.m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Role of magic in the personal maturation (the second half of the 20th - beginning of the 21st century Lithuania) Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto l-kla, 2006 26 p. : diagr
Summary / Abstract:

LT„Tyrimo objektas – lietuviška magijos samprata ir praktika, jos poveikis moksleivių pasaulėvaizdžiui XX a. – XXI a. pr. sociokultūriniame kontekste.“ „Tyrimo tikslas – ištirti, kaip stipriai ir kokiais pavidalais tiriamojo laikotarpio visuomenėje plintančios magijos praktikavimo tendencijos veikia vaikų, paauglių ir jaunuolių besiformuojantį pasaulėvaizdį.“ „Tyrimas parodė, kad Lietuvoje XX a. su magija buvo susijusi didelė dvasinės kultūros dalis, kuri dažnai buvo kritikuojama religinių ar valstybinių institucijų. Suaugusiųjų vartojami tradicinių magijų formų perdavimas moksleiviams siejasi su enkultūracijos procesu. Perduodami iš kartos į kartą kasdieniai tikėjimai, kalendorinių švenčių papročiai moksleivio pasaulėvaizdyje formuoja socialines, kultūrines nuostatas, ugdo tam tikrus elgesio principus. XXI a. pradžioje, keičiantys tėvų ir vaikų bendravimo formoms ir tikslams, sumažėjo pasitikėjimas senelių, tėvų papročiais ir tai paskatino tradicinių magijos formų nykimą. Kaimo suaugusiųjų bendruomenė daugiau laikėsi senųjų kalendorinių papročių, tradicijų ir automatiškai jas perduodavo savo vaikams. Todėl tyrimo metu praktikuojamų tradicinių magijos formų daugiau pastebėta kaimo vietovėse. Miesto moksleiviai, sumažėjus vertikaliam tradicijų perdavimui, daugiau domėjosi Lietuvos etniniu paveldu, pasinaudodami įvairiais informacijos šaltiniais. Jie dažniau teiravosi tėvų, mokytojų ir kitų suaugusiųjų apie tradicines magijos formas.“.

ENThe object of the research is Lithuanian perception and practice of magic; and its influence on the worldview of pupils in sociocultural context of 20th - the beginning of 21st century. The purpose of the research was to identify how strong and in what forms did tendencies of practical magic, existing during the research period, affect the worldview of children, teenagers, and youngsters. The research disclosed that magic was related to a large part of moral culture in 20th century, notwithstanding the attacks of religious and state institutions. Communicating certain forms of magic from adults to pupils is linked to enculturation processes. Everyday believes and customs of calendar festivals, transferred from generation to generation, form certain social and cultural values in a worldview of children and develop the appropriate principals of behaviour. At the beginning of 21st century, changing forms and purposes of children-parents communication reduced believe in customs of parents and grandparent and inspired the decline of traditional magic. Adults from rural regions were more stuck to old calendar customs and traditions and automatically communicated this to their children. Thus the research disclosed that certain forms of traditional magic are more often met in rural places. City pupils got the information about ethnic heritage of Lithuania from other sources, since vertical communication of traditions has been reduced. They asked parents, teachers and other adults about traditional forms of magic.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9180
Updated:
2022-02-07 20:08:36
Metrics:
Views: 19
Export: