Prelatas Mykolas Krupavičius ir žemės reforma Lietuvoje 1919–1926 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prelatas Mykolas Krupavičius ir žemės reforma Lietuvoje 1919–1926 metais
Alternative Title:
Prelate Mykolas Krupavičius and agriculture reform in 1919–1926 years
In the Journal:
Soter. 2006, 20 (48), p. 107-115
Keywords:
LT
Ūkininkavimas / Farming; Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTIškilaus Lietuvos visuomenės veikėjo kunigo, Krikščionių demokratų partijos ilgamečio vadovo Mykolo Krupavičiaus vardas pirmiausia siejamas su prieškariu vykdyta žemės reforma. Lietuvoje įvykdyta ekonominė ir socialinė reforma vis dar atrodo kaip mūsų tautos genijaus mostas stengiantis pakeisti Lietuvos vaizdą, kaip šviesios mūsų tautos pastangos pakilti iš ekonominės ir socialinės nelygybės į šviesesnį demokratinį gyvenimą. Nors praėjo jau daug metų, žemės reforma, kaip istorinis įvykis, vis dar siejama su M. Krupavičiaus vardu, kadangi iš visų jo atliktų darbų svarbiausiu laikoma, tiesiog išskiriama, žemės reforma. Žemės reforma buvo epochinis įvykis nepriklausomos Lietuvos gyvenime. Nežiūrint nepriklausomybės atgavimo ir vėliau jos praradimo, jokie kiti įvykiai tiek nepakeitė Lietuvos ūkinės struktūros ir socialinių santykių ir tiek nesustiprino tautos atsparumo, kaip Lietuvoje įvykdyta žemės reforma. Ji kumečius, bežemius ir mažažemius pavertė savarankiškais ūkininkais ir taip ilgiems laikams pašalino vidinį pavojų Lietuvai. Tikslas – supažindinti su prelato Mykolo Krupavičiaus indėliu 1919–1926 metais vykdant žemės reformą. Uždaviniai : 1. Pristatyti prelatą Mykolą Krupavičių, kaip žemės reformos iniciatorių ir atskleisti žemės reformos būtinumą. 2. Išanalizuoti žemės reformos įstatymo svarstymą Steigiamajame Seime. 3. Apžvelgti žemės reformos vykdymą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žemės ūkis; Žemės reforma; Ūkininkai; Agriculture; Agriculture reform; Farmer.

ENThe land reform was an epochal event in the life of the Independent Lithuania. Except the retrieval of independence and later, the loss of the independence, no other events changed the structure of Lithuania’s economical structure and social relations and did not strengthen the national resistance as much as the implementation of the Land Reform in Lithuania. It turned the villagers, the landless, and small landowners into independent farmers and, this way, withdrew the internal danger to Lithuania for a long period. The name of a prominent public character, a priest and founder of the Christian-Democratic Party and its long-term leader Mykolas Krupavičius, first of all is related to the land reform implemented in the pre-war period. The implemented economical and social reform in Lithuania still seems a gesture of our national genius to change the image of Lithuania as a bright effort to lift from economical and social inequality into a brighter democratic life. Although many years since, the land reform as a historic event is still connected to the name of Krupavičius because the land reform is considered to be the most important of all his works.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Lietuvių politinių partijų ir ideologinių srovių (iki 1940 m.) istoriografija / Mindaugas Tamošaitis. Istorija. 2011, Nr. 84, p. 49-65.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9173
Updated:
2018-12-17 11:51:30
Metrics:
Views: 27    Downloads: 5
Export: