Monografijos apie būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo ugdymo galimybes universitete mokslinė vertė: recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Monografijos apie būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo ugdymo galimybes universitete mokslinė vertė: recenzija
In the Journal:
Soter. 2006, 20 (48), p. 179-183
Recenzuojama knyga: Dvasingumas ir jo ugdymo galimybės universitete 2006. 166 p.
Keywords:
LT
Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTDarbe yra recenzuojama Dalios Verbylaitės monografija "Dvasingumas ir jo ugdymo galimybės universitete", kurioje dvasingumo fenomenas yra analizuojamas filosofiniu, teologiniu, psichologiniu ir edukologiniu aspektu. Ši monografija ne tik padeda užpildyti spragą dvasingumo ir jo apraiškų tyrimų srityje, bet ir savo analizuojama tema yra ypatingai svarbi nūdienos kontekste, kuomet gyvenime tenka vis dažniau susidurti su žmonių doroviniu nuopoliu, negarbingu elgesiu bei nežinojimu, kas yra žmogus, kokia jo paskirtis gyvenime, ir nesididžiavimu savo, kaip tobuliausio Dievo kūrinio, vardu nesistengiant jo pateisinti. Monografijos autorės tyrimas yra kryptingas, problemos pagrindimas racionalus, metodai pasirinkti motyvuotai, tyrimo rezultatai pasitarnaus didaktiniais tikslais visų religijų švietėjų rengėjams, akademiniam jaunimui, jų saviugdai ir ugdymui. Darbas atliktas kokybiškai laikantis mokslinio tyrimo etikos principų. Su tiriamąja tema susijusi argumentacija ir interpretacija yra lakoniška ir esminga.Reikšminiai žodžiai: Dvasingumas; Universitetas; Ugdymas; Spirituality; University; Education.

ENThe paper reviews the monograph “Spirituality and its Development in the University” by Dalia Verbylaitė; there the phenomenon of spirituality is analysed from philosophical, theological, psychological, and educological aspects. This monograph helps not only filling the gap in the area of researching spirituality and its manifestations, but also is extremely important in nowadays context when the life more often faces us with moral degradation and odd behaviour of people, not knowing what a human being is and what his/her purpose of life, lacking for the pride of his/her name as the most perfect creation of god, and not making any attempts to justify it. The research of the author of the monograph is well-targeted; the problem is substantiated rationally; and methods are chosen by certain motives. The results of the research shall be useful for didactic purposes, first of all, preparing religion educators, as well as the self-development and the education of the academic youth. The paper is a high quality work performed according to ethical principles of a scientific work. Arguments and interpretations related to the subject of the research are laconic and essential.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9169
Updated:
2018-12-17 11:51:29
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: