Vinco Mykolaičio-Putino lyrikos ontologiniai aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vinco Mykolaičio-Putino lyrikos ontologiniai aspektai: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
152 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Онтологические аспекты лирики Винцаса Миколайтиса-Путинаса Vilnius, 2006 33 p
Summary / Abstract:

LTVinco Mykolaičio-Putino lyriką nagrinėjanti studija atskleidžia ontologinį sluoksnį, glūdintį kiekvienoje poeto liečiamoje temoje. Svarbiausias dėmesys darbe tenka atskiram eilėraščiui, jo detaliam aptarimui bei analizei, kuri siekia atverti kiekvieno kūrinio unikalumą ir naujumą. Studijos autorius skleidžia iš karto keletą artimų kontekstų – lietuvių, rusų, Europos literatūrų, romantizmo, simbolizmo, meno bei filosofijos. Svarbiausios, laikmečio protus jaudinančios problemos, akivaizdžios ir Putino meniniuose tekstuose. Studijos struktūra susieta su esmine ontologijai „būties“ sąvoka: asmeninė būtis, aukštesnioji būtis ir nebūtis. Refleksyvi Putino lyrika ypatingai atidi asmenybės vidinei laisvei, valios aktams, autentiškumo klausimui. Simboliškai regimame išoriniame pasaulyje sutinkama absoliuti būtis, su kuria pastebimas keleriopas santykis: išgyvenama pilnatvės valanda; visiško atskirtumo ir vienatvės; kartais pajuntama prasmingas moralinis ryšys. Nebūties šaltis ir mirties baimė, aiškiai matomi vėlyvojoje lyrikoje, verčia surasti galutinę nuostatą: estetinis apsisprendimas išlikti su savo vertybėmis; stoiškas iššūkis nebūties akivaizdoje; dvasinio ryšio ilgesys ir pasitikėjimas aukštesne jėga. Šalia „Būties“ ontologinį statusą taip pat turi meilė ir kūryba. Meilės tema, nusidriekianti per visą kūrybos laikotarpį, reiškiasi keletu meninių pavidalų ir tampa lyrinio subjekto egzistenciją palaikančiu reiškiniu, susiliečiančiu su transcendencija. Ne mažesnė svarba tenka ir kūrybai, kuri suteikia poeto bei jo subjekto egzistencijai aukščiausią prasmę. [Iš leidinio]

ENThe study of Vincas Mykolaitis-Putinas lyrics discloses an ontological layer of problems touched by him. Special attention is paid to certain poems. The author discusses and analyses some poems in detail aiming to disclose their originality and freshness. The author tackles several relative contexts: romanticism, symbolism, art, and philosophy in Lithuanian, Russian, and European literature. The most important problems of that time are also obvious in artistic Putinas texts. The study is structured on the basis of concepts of existence (which is essential in ontology): individual existence, higher existence, and non-existence. Reflective Putinas lyrics are extremely attentive to the inward freedom, expression of will, and authenticity. Absolute existence may be met in external world expressed in various symbols. It provokes different relationship: feeling of completeness, separation, and loneliness, and a meaningful moral contact. The chill of non-existence and the fear of death, obvious in late lyrics, call for finding a final solution: esthetical decision to keep one's own values, stoic challenge in face of non-existence, or missing inner relationship, and trusting in higher existence. Next to the existence, love and creation also posses the ontological status. Love, which is characteristic to the entire creative period of Putinas, is expressed via several artistic imageries and become a phenomenon closely related to human existence and transcendence. Creation is also fairly important; it ensures the highest meaning to the existence of a poet and his characters.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9167
Updated:
2022-03-05 17:32:46
Metrics:
Views: 39
Export: