Riboto ir nežymiai sutrikusio intelekto berniukų ir mergaičių kognityvinių gebėjimų lyginamoji analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Riboto ir nežymiai sutrikusio intelekto berniukų ir mergaičių kognityvinių gebėjimų lyginamoji analizė
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Mokiniai /School students; Psichikos sveikata / Mental health.
Summary / Abstract:

LTKognityviniai, arba bendrieji intelektiniai gebėjimai – tai individualūs asmenybės psichologiniai ypatumai, lemiantys žmonių individualius skirtumus ir įvairios veiklos sėkmingumą. Intelektinių gebėjimų vertinimas testais leidžia prognozuoti galimus tam tikrų dalykų mokymosi gebėjimus ir sunkumus, numatyti būtinosios specializuotos pedagoginės pagalbos sritis. Šio tyrimo tikslas – įvertinti skirtingo (riboto ir nežymiai sutrikusio) intelekto moksleivių kognityvinių gebėjimų lyties veiksnį. Tyrime dalyvavo Šiaulių apskrities bendrojo lavinimo mokyklų 7-16 m. moksleiviai (iš viso 122 respondentai), kuriems Wechsler‘io testu (WISC-R) konstatuotos mokymosi negalės dėl riboto intelekto (78 moksleiviai, iš jų 55 berniukai, 23 mergaitės) ir nežymaus protinio atsilikimo (42 moksleiviai, 31 berniukas, 11 mergaičių). Nustatyta, kad mergaičių, ypač riboto intelekto, trumpalaikės atminties ir girdimojo dėmesio gebėjimai, nors ir nežymiai, bet yra aukštesnio lygio negu berniukų, be to, abiejų grupių mergaitės pasižymi geresniu regimuoju dėmesiu negu berniukai. Abiejų grupių berniukai geriau negu mergaitės atlieka konstrukcines užduotis, taip pat geresni jų regimojo suvokimo ir motorinių ryšių koordinavimo bei erdvinio mąstymo gebėjimai. Taigi bendrieji lyties ir intelekto koreliacijos dėsningumai išlieka tiek riboto, tiek nežymiai sutrikusio intelekto atvejais. Ryškiausiai lyties veiksnys koreliuoja su sensomotorinės koordinacijos ir kai kuriais erdvinio mąstymo gebėjimais; nesusiję su lyties veiksniu gebėjimai reikalauja loginio mąstymo bei tam tikros sociokultūrinės patirties.Reikšminiai žodžiai: Moksleiviai (7-16 m.); Sutrikęs intelektas; Kognityviniai gebėjimai; 7-16 years old schoolchild; Mental dissabilities; Cognitive abilities.

ENCognitive or general intellectual, skills are individual psychological features resulting in personal differences and success of human activities. Testing the intellectual skills allows forecasting certain learning abilities and difficulties, and planning areas of necessary specific pedagogical support. The objective of this research was to evaluate the factor of sex in cognitive skills of pupils with different level of intelligence (limited and fractionally dysfunctional). One hundred and twenty two pupils (respondents) from general education schools of Šiauliai circuit were researched. The respondents were 7-16 years of age; 78 pupils (55 boys and 23 girls) had learning disability due to limited intelligence (detected via Wechsler’s test (WISC-R) and 42 pupils (31 boy and 11 girls) had fractional intellectual deficiency. The research showed that girls, especially those of limited intelligence, possess slightly better brief memory and audio attention skills than boys; and girls from both groups showed better visual attention than boys. However, boys from both groups surpassed the girls in constructional tasks; in addition, they exposed better visual recognition, motor coordination, and dimensional thinking. Thus, common correlation pattern between sex and intelligence was obvious in both cases, i.e. limited intelligence and fractional intellectual dysfunction. Sensorimotor coordination and, in some cases, dimensional thinking skills showed the most obvious correlation with a factor of sex. Skills that are not related to sex require logical thinking and certain sociocultural experience.

ISBN:
9986385857
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9151
Updated:
2013-04-28 16:54:24
Metrics:
Views: 13
Export: